L’observatori de l’FP de la Fundació BCN Formació Professional genera coneixement ampli al voltant de l’FP i centralitza les dades del sistema de formació i la relació d’aquest amb el mercat de treball i el territori.

Nodrim el sistema de la informació necessària per adaptar l’oferta formativa a la necessitat de professionals de teixit productiu, dotem de contingut les accions d’orientació i d’acompanyament a alumnat i famílies i som una eina de diagnosi i presa de decisions per a aquelles institucions que treballen per impulsar el sistema formatiu i millorar l’encaix entre oferta i demanda de formació.

Més informació: atarrino@fundaciobcnfp.cat

Vegeu també: Tendències de futur