La Fundació BCN Formació Professional té el seu marc general d’actuació a Barcelona i la seva Àrea Metropolitana (AMB). Com a institució que promou la innovació i la internacionalització de la Formació Professional, el seu marc d’impacte és molt més ampli, destacant en concret:

  1. Regió Metropolitana de Barcelona (RMB), estudis sectorials.
  2. Pla de Mesures a la Innovació: a més de Barcelona i AMB, via la col·laboració amb la Diputació de Barcelona, el Pla de Mesures a la Innovació amplia la convocatòria  a tota la demarcació de Barcelona.
  3. Guia de la FP: a més de Barcelona i AMB, via la col·laboració amb la Diputació de Barcelona, la Guia de la FP inclou els centres de FP de tota la demarcació de Barcelona.
  4. Mobilitat internacional: països de la Unió Europea, ampliant accions de prospectiva, per a posteriors mobilitats a Amèrica Llatina i Canadà.