Empresa Simulada és un projecte d’innovació que busca complementar la formació amb un coneixement completament pràctic i potenciar les competències transversals de l’alumnat d’FP, per tal de facilitar la incorporació posterior al mercat laboral.

El projecte utilitza la metodologia SEFED (Simulació d’Empreses amb Finalitats Educatives), la qual es caracteritza per la reproducció de situacions reals de treball utilitzant la simulació d’empreses com a metodologia d’aprenentatge. L’alumnat s’integra en un context on es viu l’ambient laboral i es donen les condicions d’una relació de treball, les quals faciliten l’aprenentatge i l’entrenament de situacions, tasques i processos. És una metodologia activa i amb un component clarament professionalitzador. Promou la formació per mitjà de l’experiència: aprendre fent, aprendre treballant “Learning by doing”.

Empresa Simulada, curs 2023-2024

Actualment, la convocatòria 2023-2024 està fora de termini

L’objectiu principal és donar suport, a través d’ajuts econòmics, als instituts i centres d’FP de la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana que considerin d’interès l’aplicació de la metodologia SEFED.

Objectius específics:

  • Incentivar l’adquisició d’habilitats i competències professionals de l’alumnat d’FP a través de l’experiència pràctica mitjançant la metodologia de Simulació.
  • Promoure i facilitar mecanismes i espais de relació entre l’alumnat de les diferents empreses simulades per posar en valor l’aprenentatge i les competències clau adquirides al llarg del curs, ja sigui a través de l’organització de Meeting Points o de la participació a la Fira Internacional d’Empreses Simulades.
  • Apropar l’alumnat d’FP a l’empresa i facilitar la seva inserció al mercat laboral.

El projecte s’adreça a tots els centres i/o instituts que imparteixen les famílies professionals de Comerç i Màrqueting i d’Administració i Gestió.

Les 16 Empreses Simulades 2021-2022:

1. CE Roca
3. Ins Poblenou
6. La Salle Barceloneta
2. ECAT-BCN Ins Lluïsa Cura (formatges)
4. Ins Rambla Prim
7. CE Stucom

2. ECAT-BCN Ins Lluïsa Cura (te)
5. Ins Vall d’Hebron
8. Escola Santíssima Trinitat

9. ETP Xavier

10. Salesians de Sarrià

11. Escola L’Esperança

12. Escola Pàlcam

13. CE Politècnics

14. Ins Escola del Treball

15. Centre López Vicuña

16. La Salle Gràcia


IntES- International Enterprise Simulation

IntES- International Enterprise Simulation és un projecte pilot d’innovació Internacionalització in house de simulació, impulsat per la Fundació BCN Formació Professional i la Fundació Inform.

  • La formació es complementa amb un aprenentatge completament pràctic i es potencien les competències transversals de tot l’alumnat participant.
  • L’anglès és la llengua de comunicació i treball en tot moment.
  • El projecte es complementa amb la mobilitat d’estudiants d’FP per a fer pràctiques en empreses simulades internacionals.

Centres participants:

1a edició, curs 2019-2020. ECAT BCN- Institut Lluïsa Cura de Barcelona i l’empresa simulada Ergoform d’Anvers, Bèlgica.

2a edició, curs 2020-2021. Institut Provençana de l’Hospitalet de Llobregat i l’empresa simulada Green 7, Bèlgica.

3a edició, curs 2021-2022. Institut Esteve Terradas de Cornellà de Llobregat i l’empresa simulada COFEP, Berchem, Bèlgica.

Experiència pilot del projecte IntES- International Enterprise Simulation

Si vols més informació sobre el projecte contacta amb gsepulveda@fundaciobcnfp.cat