El projecte Empresa Simulada té l’objectiu de donar suport, a través d’ajuts econòmics, als instituts i centres d’FP de la ciutat de Barcelona que considerin d’interès l’aplicació de la metodologia SEFED (Simulació d’Empreses amb Finalitats Educatives).

Empresa Simulada és un programa d’innovació que busca complementar la formació amb un coneixement completament pràctic i potenciar les competències transversals de l’alumnat d’FP, per tal de facilitar la incorporació posterior al mercat laboral.

Aquest curs 2019-20, s’implementa per primera vegada el projecte pilot d’internacionalització entre dues empreses simulades, la de l’ECAT-Barcelona i la de VDAB Campus d’Anvers, Bèlgica.

El projecte Empresa Simulada s’adreça a tots els centres i/o instituts que impartiran durant el curs 2019-20 els següents cicles formatius de grau mitjà i/o de grau superior:

Si vols més informació sobre el projecte contacta amb gsepulveda@fundaciobcnfp.cat