Empresa Simulada és un projecte d’innovació que busca complementar la formació amb un coneixement completament pràctic i potenciar les competències transversals de l’alumnat d’FP, per tal de facilitar la incorporació posterior al mercat laboral.

Empresa Simulada, curs 2021-22

L’objectiu principal és donar suport, a través d’ajuts econòmics, als instituts i centres d’FP de la ciutat de Barcelona que considerin d’interès l’aplicació de la metodologia SEFED (Simulació d’Empreses amb Finalitats Educatives).

Objectius específics:

  • Incentivar l’adquisició d’habilitats i competències professionals de l’alumnat d’FP a través de l’experiència pràctica mitjançant la metodologia de Simulació.
  • Promoure i facilitar mecanismes i espais de relació entre l’alumnat de les diferents empreses simulades per posar en valor l’aprenentatge i les competències clau adquirides al llarg del curs, ja sigui a través de l’organització de Meeting Points o de la participació a la Fira Internacional d’Empreses Simulades.
  • Apropar l’alumnat d’FP a l’empresa i facilitar la seva inserció al mercat laboral.

El projecte s’adreça a tots els centres i/o instituts que imparteixen els cicles formatius de grau mitjà i/o de grau superior de:

Les 16 Empreses Simulades 2020-2021:

Empresa Simulada CE Roca
Empresa Simulada Ins Poblenou
Empresa Simulada La Salle Barceloneta
Empresa Simulada ECAT-BCN Ins Lluïsa Cura (formatges)
Empresa Simulada Ins Rambla Prim
Empresa Simulada CE Stucom

Empreses Simulades: ETP Xavier; Salesians de Sarrià; Escola L’Esperança: Escola Pàlcam; CE Politècnics; Ins Escola del Treball; CE Sant Francesc; Centre López Vicuña

Empresa Simulada ECAT-BCN Ins Lluïsa Cura (te)
Empresa Simulada Ins Vall d’Hebron
Empresa Simulada Escola Santíssima Trinitat


IntES- International Enterprise Simulation

IntES- International Enterprise Simulation és un projecte pilot d’innovació Internacionalització in house de simulació, impulsat per la Fundació BCN Formació Professional i la Fundació Inform.

El pilot s’ha realitzat entre l’empresa simulada de l’ECAT BCN- Institut Lluïsa Cura de Barcelona i l’empresa simulada Ergoform d’Anvers, Bèlgica.

  • La formació es complementa amb un aprenentatge completament pràctic i es potencien les competències transversals de tot l’alumnat participant.
  • L’anglès és la llengua de comunicació i treball en tot moment.
  • El projecte es complementa amb la mobilitat d’estudiants d’FP per a fer pràctiques en empreses simulades internacionals.
Experiència pilot del projecte IntES- International Enterprise Simulation

Si vols més informació sobre el projecte contacta amb gsepulveda@fundaciobcnfp.cat