Empresa Simulada és un projecte d’innovació que busca complementar la formació amb un coneixement completament pràctic i potenciar les competències transversals de l’alumnat d’FP, per tal de facilitar la incorporació posterior al mercat laboral.

L’objectiu principal és donar suport, a través d’ajuts econòmics, als instituts i centres d’FP de la ciutat de Barcelona que considerin d’interès l’aplicació de la metodologia SEFED (Simulació d’Empreses amb Finalitats Educatives).

El projecte s’adreça a tots els centres i/o instituts que imparteixen els cicles formatius de grau mitjà i/o de grau superior de:


IntES- International Enterprise Simulation

IntES- International Enterprise Simulation és un projecte pilot d’innovació Internacionalització in house de simulació, impulsat per la Fundació BCN Formació Professional i la Fundació Inform.

El pilot s’ha realitzat entre l’empresa simulada de l’ECAT BCN- Institut Lluïsa Cura de Barcelona i l’empresa simulada Ergoform d’Anvers, Bèlgica.

  • La formació es complementa amb un aprenentatge completament pràctic i es potencien les competències transversals de tot l’alumnat participant.
  • L’anglès és la llengua de comunicació i treball en tot moment.
  • El projecte es complementa amb la mobilitat d’estudiants d’FP per a fer pràctiques en empreses simulades internacionals.
Experiència pilot del projecte IntES- International Enterprise Simulation

Si vols més informació sobre el projecte contacta amb gsepulveda@fundaciobcnfp.cat