PROJECTE DE MOBILITAT A ALEMANYA PER A GRADUATS/DES EN FP

El projecte de mobilitat grupal que impulsa la Fundació BCN Formació Professional té l’objectiu de millorar l’ocupabilitat i promoure la inserció laboral de persones joves graduades en formació professional a través de:   

 • Una formació lingüística en llengua alemanya (de nivell 0 a nivell B1).   
 • 5 visites a empreses de l’AMB.   
 • 10 activitats socials i culturals i cíviques.   
 • 1 tutoria individual al mes.   
 • Programa de pràctiques professionals de 6 setmanes a Alemanya.   
 • Contracte laboral de formació i aprenentatge del voltant de 12 mesos amb una empresa alemanya.   
 • Homologació del títol català d’FP a Alemanya.   

QUIN CALENDARI TÉ EL PROJECTE? 

Curs intensiu d’alemany (de nivell 0 a nivell B1):   

 • D‘abril 2023 a octubre 2023. 

6 setmanes de pràctiques professionals a Alemanya(beca total de 2.193€): 

 • D’octubre 2023 a novembre/desembre 2023.   

FP Dual a Alemanya i homologació de la titulació d’FP catalana a Alemanya (de 9 a 15 mesos en empresa, segons la titulació) (sou de 1.100 a 2.200€ bruts al mes, segons sector):  

 • A partir de novembre/desembre 2023.   

QUINS SÓN ELS CRITERIS DE PARTICIPACIÓ? 

 Els criteris de participació són els següents: 

 • Tenir entre 18 i 29 anys.    
 • Disposar d’una nacionalitat de la UE.    
 • Estar motivat/da.    
 • Disposar d’un dels següents cicles formatius:   

Administració i gestió

Tècnic/a en Gestió Administrativa

Tècnic/a superior en Administració i Finances

Comerç i màrqueting

Tècnic/a en Activitats comercials

Tècnic/a superior en Gestió de Vendes i Espais Comercials

Tècnic/a superior en Gestió del Transport i Logística

Tècnic/a superior en Màrqueting i Publicitat

Edificació i obra civil

Tècnic/a en construcció

Electricitat i electrònica

Tècnic/a en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

Tècnic/a en Instal·lacions de Telecomunicacions

Tècnic/a superior en Automatització i Robòtica Industrial

Tècnic/a superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats

Tècnic/a superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics

Fabricació mecànica

Tècnic/a en Mecanització

Tècnic/a en Soldadura i Caldereria

Tècnic/a superior en Construccions Metàl·liques

Tècnic/a superior en Disseny en Fabricació Mecànica

Tècnic/a superior en Òptica d’Ullera

Tècnic/a superior en Programació de la Producció en Fabricació Mecànica

Hoteleria i turisme

Tècnic/a en Cuina i Gastronomia

Tècnic/a en Serveis en Restauració

Tècnic/a superior en Direcció de Cuina

Tècnic/a superior en Direcció de Serveis de Restauració

Tècnic/a superior en Gestió d’Allotjaments Turístics

Indústries alimentàries

Tècnic/a en Elaboració de Productes Alimentaris

Informàtica i comunicacions

Tècnic/a superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

Tècnic/a superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

Tècnic/a superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web

Instal·lació i manteniment

Tècnic/a en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització

Tècnic/a en Instal·lacions de Producció de Calor

Tècnic/a en Manteniment Electromecànic

Tècnic/a superior en Desenvolupament de Projectes d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids

Tècnic/a superior en Manteniment d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids

Tècnic/a superior en Mecatrònica Industrial

Química

Tècnic/a superior en Química Industrial

Serveis socioculturals i a la comunitat

Tècnic/a superior en Educació Infantil

Transport i manteniment de vehicles

Tècnic/a en Conducció de Vehicles de Transport per Carretera

Tècnic/a superior en Manteniment Aeromecànic

QUÈ HE DE FER SI VULL PARTICIPAR? 

Les persones joves interessades a participar han d’enviar a mcasas@fundaciobcnfp.cat:   

 • CV en castellà i en format Europass    
 • Carta de motivació en castellà i en format Europass   
 • DNI/NIE escanejat.   
 • Certificat d’estudis amb totes les assignatures del cicle escanejat.    
 • Títol o resguard del títol del cicle. 

Les entrevistes es faran durant el mes de MARÇ/ABRIL 2023. S’aniran adjudicant les places disponibles per ordre d’inscripció, motiu pel qual és aconsellable que lespersones joves interessades s’inscriguin com més aviat millor.   

PER A MÉS INFORMACIÓ

mcasas@fundaciobcnfp.cat  o 934132101.

Si esteu interessats/des en el projecte, però heu estudiat un cicle formatiu que no consta en la llista, podeu apuntar-vos a sota, i contactarem amb vosaltres més endavant, en cas que surtin places del vostre perfil professional: 

  Projecte coordinat per:

  FUNDACIÓ BCN FORMACIÓ PROFESSIONAL

  HUMBOLDT COMUNICACIÓN INTERCULTURAL   

  CAMBRA DE COMERÇ HANNOVER

  Projecte finançat per: