PROJECTE DE MOBILITAT A ALEMANYA PER A GRADUATS/DES EN FP

El projecte de mobilitat grupal que impulsa la Fundació BCN Formació Professional té l’objectiu de millorar l’ocupabilitat i promoure la inserció laboral de persones joves graduades en formació professional a través de:   

 • Una formació lingüística en llengua alemanya (de nivell 0 a nivell B1).   
 • 5 visites a empreses de l’AMB.   
 • 10 activitats socials i culturals i cíviques.   
 • 1 tutoria individual al mes.   
 • Programa de pràctiques professionals de 6 setmanes a Alemanya.   
 • Contracte laboral de formació i aprenentatge del voltant de 12 mesos amb una empresa alemanya.   
 • Homologació del títol català d’FP a Alemanya.   

QUIN CALENDARI TÉ EL PROJECTE? 

Curs intensiu d’alemany (de nivell 0 a nivell B1):   

 • Grup 1: de novembre 2022 a maig 2023.   
 • Grups 2 i 3: de febrer 2023 a setembre 2023. 

6 setmanes de pràctiques professionals a Alemanya(beca total de 2.193€): 

 • Grup 1: de juny 2023 a juliol 2023.   
 • Grups 2 i 3: de setembre 2023 a octubre 2023.   

FP Dual a Alemanya i homologació de la titulació d’FP catalana a Alemanya (de 9 a 15 mesos en empresa, segons la titulació) (sou de 1.100 a 2.200€ bruts al mes, segons sector):  

 • Grup 1: a partir agost 2023.   
 • Grups 2 i 3: a partir novembre 2023.   

QUINS SÓN ELS CRITERIS DE PARTICIPACIÓ? 

 Els criteris de participació són els següents: 

 • Tenir entre 18 i 29 anys.    
 • Disposar d’una nacionalitat de la UE.    
 • Estar motivat/da.    
 • Disposar d’un dels següents cicles formatius:   

Comerç i màrqueting   

- Tècnic/a en Activitats comercials    

- Tècnic/a superior en Gestió del Transport i Logística    

  Electricitat i electrònica 

- Tècnic/a en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques    

- Tècnic/a en Instal·lacions de Telecomunicacions    

– Tècnic/a superior en Manteniment Electrònic    

- Tècnic/a superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats    

– Tècnic/a superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics    

– Tècnic en manteniment electromecànic 

 Fabricació mecànica   

– Tècnic/a en Mecanització     

– Tècnic/a en Soldadura i Caldereria    
- Tècnic/a superior en Disseny en Fabricació Mecànica    

- Tècnic/a superior en Programació de la Producció en Fabricació Mecànica    

-Tècnic en programació de la producció en fabricació mecànica 

Indústries alimentàries 

- Tècnic/a en Elaboració de Productes Alimentaris    

Hoteleria i turisme 

– Tècnic en Cuina i Gastronomia 

– Tècnic en servei de Restauració 

Informàtica i comunicacions 

– Tècnic/a en Sistemes Microinformàtics i Xarxes   

– Tècnic/a superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa    

– Tècnic/a superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma    

– Tècnic/a superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web. 

Instal·lació i manteniment 

– Tècnic/a en Instal·lacions de Producció de Calor    
– Tècnic/a en Manteniment Electromecànic    
– Tècnic/a superior en Desenvolupament de Projectes d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids    

– Tècnic/a superior en Mecatrònica Industrial    

- Tècnic en instal·lacions frigorífiques i de climatització 
 Sanitat 

- Tècnic/a en Cures Auxiliars d’Infermeria    

- Tècnic/a superior en Higiene Bucodental    

Serveis socioculturals i a la comunitat 

- Tècnic/a superior en Educació Infantil   

   Transport i manteniment de vehicles 

– Tècnic/a en Conducció de Vehicles de Transport per Carretera    

Química 

-Programació de la Producció en l’Emmotllament de Metalls i Polímers 
 

QUÈ HE DE FER SI VULL PARTICIPAR? 

Les persones joves interessades a participar han d’enviar a mcasas@fundaciobcnfp.cat:   

 • CV en castellà i en format Europass    
 • Carta de motivació en castellà i en format Europass   
 • DNI/NIE escanejat.   
 • Certificat d’estudis amb totes les assignatures del cicle escanejat.    
 • Títol o resguard del títol del cicle. 

Les entrevistes del GRUP 1 es faran entre el mes d’OCTUBRE i començaments de NOVEMBRE, i s’aniran adjudicant les places disponibles per ordre d’inscripció, motiu pel qual és aconsellable que lespersones joves interessades s’inscriguin com més aviat millor.   

  Les entrevistes dels GRUPS 2 i 3 es faran entre el mes de NOVEMBRE i començaments de FEBRER.   

  Si esteu interessats/des en el projecte, però heu estudiat un cicle formatiu que no consta en la llista, podeu apuntar-vos a l’aplicatiu del nostre web, i contactarem amb vosaltres més endavant, en cas que surtin places del vostre perfil professional: SINGULAR – Fundació BCN FP (fundaciobcnfp.cat) 

PER A MÉS INFORMACIÓ

mcasas@fundaciobcnfp.cat  o 934132101.

Quan es desenvoluparà el projecte?

La Fundació BCN Formació Professional organitza diversos enviaments al llarg de l’any. Si vols participar en el projecte, apunta’t a la borsa de persones interessades i contactarem amb tu quan obrim una nova convocatòria:

  Projecte coordinat per:

  FUNDACIÓ BCN FORMACIÓ PROFESSIONAL

  HUMBOLDT COMUNICACIÓN INTERCULTURAL   

  CAMBRA DE COMERÇ HANNOVER

  Projecte finançat per:

  Logo Iniciativa d'Ocupació Juvenil Unió Europea
  logo Generalitat de Catalunya
  logo SOC
  Ministerio de Trabajo, migraciones y Seguridad Social