PROJECTE DE MOBILITAT A ALEMANYA PER A GRADUATS/DES EN FP

El projecte de mobilitat grupal que impulsa la Fundació BCN Formació Professional té l’objectiu de millorar l’ocupabilitat i promoure la inserció laboral de persones joves graduades en formació professional a través de:   

 • Una formació lingüística en llengua alemanya (de nivell 0 a nivell B1).   
 • 5 visites a empreses de l’AMB.   
 • 10 activitats socials, culturals i cíviques.   
 • 1 tutoria individual al mes.   
 • Programa de pràctiques professionals de 6 setmanes a Alemanya (beca de 2.184€).   
 • Contracte laboral de formació i aprenentatge del voltant de 12 mesos amb una empresa alemanya (sou de 1.600 a 2.200€ bruts al mes, segons sector).   
 • Homologació del títol català d’FP a Alemanya (beca de 440€ que requereix cofinançament per part de la persona participant).   

QUIN CALENDARI TÉ EL PROJECTE? 

 1. Sessions informatives i entrega de documentació per a la inscripció: de novembre de 2023 a febrer de 2024.
 2. Sessió informativa inicial sobre procés de selecció: gener de 2024.
 3. Entrevistes de selecció: febrer, març i maig de 2024.
 4. Curs intensiu d’alemany: d’abril a octubre de 2024. 
 5. 6 setmanes de pràctiques professionals a Alemanya: d’octubre a novembre de 2024.   
 6. FP Dual a Alemanya i homologació de la titulació d’FP catalana a Alemanya (de 9 a 15 mesos en empresa, segons la titulació): a partir de novembre/desembre 2024.   

QUINS SÓN ELS CRITERIS DE PARTICIPACIÓ? 

Els criteris de participació són els següents: 

 • Tenir entre 18 i 29 anys.    
 • Disposar d’una nacionalitat de la UE.    
 • Estar motivat/da.    
 • Disposar d’un dels següents cicles formatius:   

Administració i gestió

Tècnic/a en Gestió administrativa

Tècnic/a superior en Administració i finances

Comerç i màrqueting

Tècnic/a en Activitats comercials

Tècnic/a superior en Gestió de vendes i espais comercials

Tècnic/a superior en Transport i logística

Edificació i obra civil

Tècnic/ca en Construcció

Electricitat i electrònica

Tècnic/a en Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Tècnic/a en Instal·lacions de telecomunicacions

Tècnic/a superior en Automatització i robòtica industrial

Tècnic/a superior en Manteniment electrònic

Tècnic/a superior en Sistemes electrotècnics i automatitzats

Tècnic/a superior en Sistemes de telecomunicacions i informàtics

Energia i aigua

Tècnic/a superior en Eficiència energètica i energia solar tèrmica

Fabricació mecànica

Tècnic/a en Mecanització

Tècnic/a en Soldadura i caldereria

Tècnic/a superior en Construccions metàl·liques

Tècnic/a superior en Disseny en fabricació mecànica

Tècnic/a superior en Programació de la producció en fabricació mecànica

Hoteleria i turisme

Tècnic/a en Cuina i gastronomia

Tècnic/a superior en Direcció de cuina

Tècnic/a superior en Direcció de serveis de restauració

Indústries alimentàries

Tècnic/a en Elaboració de productes alimentaris

Informàtica i comunicacions

Tècnic/a en Sistemes microinformàtics i xarxes

Tècnic/a superior en Administració de sistemes informàtics en xarxa

Tècnic/a superior en Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

Instal·lació i manteniment

Tècnic/a en Instal·lacions frigorífiques i de climatització

Tècnic/a en Instal·lacions de producció de calor

Tècnic/a en Manteniment electromecànic

Tècnic/a superior en Desenvolupament de projectes d’instal·lacions tèrmiques i de fluids

Tècnic/a superior en Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids

Tècnic/a superior en Mecatrònica industrial

Química

Tècnic/a superior en Química industrial

Serveis socioculturals i a la comunitat

Tècnic/a superior en Educació infantil

Transport i manteniment de vehicles

Tècnic/a en Conducció de vehicles de transport per carretera

QUÈ HE DE FER SI VULL PARTICIPAR? 

Les persones joves interessades s’han d’inscriure a una de les sessions informatives que farem al llarg dels mesos de novembre de 2023 i febrer de 2024, a través del següent enllaç: https://forms.gle/Zms9sBt4DprEgu7z6

Si algun centre d’FP ho sol·licita, podem organitzar una sessió informativa presencial o en línia pels seus estudiants del darrer curs.

PER A MÉS INFORMACIÓ

mcasas@fundaciobcnfp.cat  o 934132101.

Si ho prefereixes, et pots inscriure a continuació, i contactarem amb tu:





  Projecte coordinat per:

  FUNDACIÓ BCN FORMACIÓ PROFESSIONAL

  HUMBOLDT COMUNICACIÓN INTERCULTURAL   

  CAMBRA DE COMERÇ HANNOVER

  Projecte finançat per: