El projecte SINGULAR de mobilitat grupal que impulsa la Fundació BCN Formació Professional té l’objectiu de millorar l’ocupabilitat i promoure la inserció laboral de persones joves graduades en formació professional a trabés de:

 • Una formació lingüística en llengua alemanya (de nivell 0 a nivell B1).
 • 5 visites a empreses de l’AMB.
 • 10 activitats socials i culturals i cíviques.
 • 1 tutoria individual al mes.
 • Programa de pràctiques professional de 6 setmanes a Baixa Saxònia (Alemanya).
 • Contracte laboral de formació i aprenentatge del voltant de 12 mesos amb una empresa alemanya de Baixa Saxònia.
 • Homologació del títol català d’FP a Alemanya.

Qui pot participar?

 1. Joves que compleixin els requisits del programa de Garantia Juvenil (tenir de 18 a 29 anys, estar inscrit com a demandant d’ocupació al SOC i no estar estudiant en el moment d’inici del projecte).
 2. Joves que disposin d’una nacionalitat de la UE.
 3. Joves graduats en un dels cicles de formació professional (grau mitjà o superior) següents:

Comerç i màrqueting 

CFGM en Activitats comercials 
CFGS en Gestió del Transport i Logística 
 

Edificació i obra civil 

CFGM en Construcció 
CFGM en Obres d’Interior, Decoració i Rehabilitació 
CFGS en Projectes d’Obra Civil 
 

Electricitat i electrònica 

CFGM en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques 

CFGM en Instal·lacions de Telecomunicacions
CFGS en Automatització i Robòtica Industrial 

CFGS en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics
CFGS en Manteniment Electrònic 
CFGS en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats 
 

Energia i aigua 

CFGS en Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica 
 

Fabricació mecànica 

CFGM en Mecanització 

CFGM en Soldadura i Caldereria 
CFGS en Construccions Metàl·liques 
 

Fusta, moble i suro 

CFGM en Fusteria i Moble 

Hoteleria i turisme

CFGM en Cuina i Gastronomia

CFGS en Direcció de Cuina

Indústries alimentàries 

CFGM en Elaboració de Productes Alimentaris 

CFGM en Forneria, Pastisseria i Confiteria 
 

Informàtica i comunicacions 

CFGM en Sistemes Microinformàtics i Xarxes 
CFGS en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa 

CFGS en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma 
CFGS en Desenvolupament d’Aplicacions Web 
 

Instal·lació i manteniment 

CFGM en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització 
CFGM en Instal·lacions de Producció de Calor 
CFGM en Manteniment Electromecànic 

CFGS en Desenvolupament de Projectes d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids 
CFGS en Mecatrònica Industrial 
 

Sanitat  

CFGS en Audiologia Protètica 
CFGS en Pròtesis Dentals 
 

Serveis socioculturals i a la comunitat 

CFGS en Educació Infantil 
 

Transport i manteniment de vehicles 

CFGM en Electromecànica de Vehicles Automòbils 
CFGS en Automoció 

Quan es desenvoluparà el projecte?

Actualment el projecte es troba pendent d’aprovació.

La Fundació BCN Formació Professional organitza diversos enviaments al llarg de l’any. Si vols participar en el projecte, apunta’t a la borsa de persones interessades i contactarem amb tu quan obrim una nova convocatòria.

Inscriu-te aquí


  Més informació

  garantiajuvenil@fundaciobcnfp.cat

  Projecte coordinat per:

  FUNDACIÓ BCN FORMACIÓ PROFESSIONAL

  HUMBOLDT COMUNICACIÓN INTERCULTURAL   

  CAMBRA DE COMERÇ HANNOVER

  Projecte finançat per:

  Logo Iniciativa d'Ocupació Juvenil Unió Europea
  logo Generalitat de Catalunya
  logo SOC
  Ministerio de Trabajo, migraciones y Seguridad Social