Una dels eixos estratègiques de la Fundació és el de crear i consolidar una estructura en xarxa amb el món empresarial i de les institucions implicades en la formació professional a diferents nivells. És per aquest motiu que la Fundació BCN Formació Professional participa amb diverses taules sectorials amb l’objectiu de facilitar espais de debat en els que es comparteixi coneixement sobre els diferents sectors econòmics amb major potencial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

La Fundació BCN Formació Professional és membre de taules i comissions de treball que tenen com a objectiu millorar l’encaix entre oferta formativa i sector productiu / territori concret. L’aportació de la Fundació és basa en el seu know-how, informes estratègics o materials de difusió elaborats ad-hoc i amb accions de visualització de l’oferta formativa i sortides professionals per tal d’atreure talent i despertar vocacions.

Les taules de treball són composades per empreses, agents socials, entitats representatives dels sectors i institucions i administracions públiques.

Taules i comissions en que participa la Fundació BCN Formació Professional:

Taula de Formació i ocupació del Consell Rector del Port de Barcelona

Taula de formació  i ocupació del Sector Logístic 

Comissió permanent d’FP de l’Hospitalet de Llobregat

Taula Sectorial de Formació Industrial (TSFI)

Impulsada per la Fundació BCN Formació Professional, la TSFI aplega representants de centres d’FP, d’empresa, ensenyament, indústria, centres tecnològics, patronals i sindicats. Es va constituir el 19 de maig de 2016 en la comissió plenària de tots els membres a la sala d’actes d’ACCIÓ.