En aquest apartat s’aniran publicant els informes periòdics que des de l’Observatori de l’FP es desenvoluparan per mesurar l’impacte de la COVID19 en el sistema formatiu i mercat de treball metropolità. Aquests informes es desenvolupen bé dintre del context de diferents iniciatives en la Fundació BCN Formació Professional participa, com el Centre de Coordinació de la Resposta Econòmica (CECORE) de l’Ajuntament de Barcelona, bé per iniciativa pròpia.