Erasmus+

El programa europeu Erasmus+ permet que estudiants, graduats i docents de Formació Professional puguin formar-se o realitzar estades formatives en institucions o empreses dels diferents països de la Unió Europea.

La Fundació BCN Formació Professional, de forma coordinada amb els centres de formació professional de Barcelona i la seva Àrea Metropolitana, gestiona els següents projectes de mobilitat internacional:

Erasmus+ d’Educació Superior: Projecte destinat a estudiants i graduats en els diferents cicles formatius de grau superior que permetrà que realitzin 2 mesos de pràctiques en empreses Europees.

Erasmus+ Formació Professional: Projecte destinat a graduats en els diferents cicles formatius de grau mitjà que permetrà que realitzin 6 setmanes de pràctiques en empreses Europees.

Erasmus+ Professionals de la Formació Professional: Projecte destinat a docents de formació professional que permetrà que visitin diferents països i institucions rellevants en matèria de formació professional.

La mobilitat comença a casa

Valoració de la mobilitat internacional