Xarxa FP és una associació europea que reuneix a 33 ciutats de 15 països europeus amb l’objectiu de fomentar i potenciar la internacionalització dels estudiants, docents i graduats en formació professional.  La xarxa va ser creada l’any 1999 i Barcelona dirigeix el seu Secretariat des de la seva fundació.

L’any 2019 Barcelona va enviar 109 alumnes i graduats a empreses situades a ciutats membres de la Xarxa FP i 20 docents van realitzar una estada internacional. A més a més la Fundació va rebre a Barcelona 94 estudiants internacionals de ciutats membres de la xarxa i 60 docents.

Les ciutats membres son el principal soci d’acollida dels alumnes, docents i graduats que envia la Fundació BCN Formació Professional. L’any 2018 Barcelona va enviar 100 alumnes i graduats a empreses situades a ciutats membres de la Xarxa FP i 42 docents van realitzar una estada internacional. A més a més la Fundació va rebre a Barcelona 146 estudiants internacionals de ciutats membres de la xarxa i 57 docents.

A través de la Xarxa FP la Fundació també participa i promou projectes europeus d’innovació i intercanvi de bones pràctiques

Projectes en curs actualment:

  • El projecte Industrial VET Hub té per objectiu establir un partenariat internacional que promogui l’intercanviï de bones pràctiques referents al “skills mismatch” i el “gender gap” en el sector industrial. 
  • El projecte Port VET Hub té per objectiu establir un partenariat transnacional entre empreses del port i centres de Formació Professional per fomentar i adaptar l’oferta d’estudis d’FP  a les especialitzacions portuàries d’acord amb les noves tendències del sector portuari a Europa.  
  • El projecte Logistics VET Hub es composa d’un parteneriat cooperatiu per a intercanviar bones pràctiques en les especialitzacions logístiques d’FP d’acord amb els perfils professionals, les aptituds, les necessitats i les tendències del sector logístic a Europa, i per a fer recomanacions per a abordar la millora de la qualitat i la innovació dels sistemes europeus d’FP per a l’especialització logística.