La Alianza para la FP Dual es una xarxa estatal d’empreses, centres educatius i institucions compromeses amb la millora de l’ocupabilitat dels joves mitjançant el desenvolupament d’una Formació Professional Dual de qualitat. La Alianza també pretén  aglutinar les millors iniciatives i experiències d’FP Dual. 

https://www.alianzafpdual.es/