Tècnic/a junior d’investigació a l’ Observatori de la Formació Professional

FUNDACIÓ BCN FORMACIÓ PROFESSIONAL:

Requisits bàsics:

 • Grau universitari (es valorarà formació de postgrau i/o doctorat en l’àmbit de les ciències socials i/o la investigació social).
 • Nivell C de català.
 • Capacitat de redacció i comunicació verbal en anglès (participarà directament a projectes i visites internacionals).
 • Capacitat d’emprar diverses eines per portar a terme enquestes online.
 • Capacitat de presentar resultats en públic.
 • Domini de tècniques d’explotació de dades (microdades, dades de fonts secundàries).
 • Domini de les fonts estadístiques habituals.
 • Competències elevades en softwares estadístics: SPSS, Excel…
 • Competències elevades en confeccionar / donar format als materials.
 • Disponibilitat per viatjar (3-4 cops a l’any durant 2-3 dies).

Funcions a desenvolupar:

 • Liderar estudis prospectius a nivell sectorial i/o territorial en termes de necessitats formatives i perfils professionals.
 • Liderar estudis temàtics d’interès per la Fundació en l’àmbit del mercat de treball i formació professional.
 • Realització d’explotacions estadístiques a demanda i suport estadístic a la institució.
 • Coordinar diversos proveïdors que participin als projectes que lideri.
 • Participació a projectes internacionals amb partners europeus sobre bones pràctiques en la detecció de talent.
 • Conducció de grups de treball i realització d’entrevistes.
 • Participar puntualment en projectes d’altres àrees de la Fundació.

Competències destacades:

 • Disseny d’investigació.
 • Capacitat de redacció.
 • Recerca bibliogràfica.
 • Capacitat d’organitzar-se i gestió de diferents projectes simultàniament.
 • Capacitat d’adaptació a possibles canvis que es puguin donar en el marc d’un projecte.
 • Orientació a resultats, qualitat i compliment de terminis d’entrega.
 • Capacitat d’interlocució amb actors diversos (centres d’FP, administracions, associacions, agents econòmics…)

S’ofereix:

 • Salari brut anual de 29.000
 • Contracte fixe discontinu.
 • Jornada complerta, 37,5 hores setmanals
 • Dos dies setmanals de teletreball
 • Flexibilitat horària d’entrada i sortida
 • Ubicació física: Plaça d’Espanya, Barcelona

Persones interessades enviar candidatura: atarrino@fundaciobcnfp.cat, fins el divendres 13 de maig. Incorporació immediata.