Aquí trobareu les ofertes de feina que anirem oferint des de la Fundació BCN Formació Professional.

Fundació BCN Formació Professional

Àrea d’Innovació i Empresa

Busquem una persona de nivell Tècnic/a Júnior per a col·laborar en el Projecte “Metròpolis FP Lab”.

Més informació sobre el projecte MetròpolisFPLab.

Tasques a desenvolupar:

 1. Col·laborar en l’execució dels diferents tallers, jornades… que formen part del programa.
 2. Fer seguiment de l’alumnat i dels centres participants en el projecte.
 3. Col·laborar en el seguiment de les empreses que plantegen els reptes.
 4. Col·laborar en la dinamització de la plataforma que dona suport al projecte.
 5. Suport tècnic i logístic a la coordinació del projecte.

Requisits:

 1. Titulació superior.
 2. Experiència en dinamització d’equips, tallers o similar.

Competències requerides:

 1. Transversalitat i treball en xarxa.
 2. Compromís amb la qualitat.
 3. Aprenentatge permanent i innovació.
 4. Iniciativa.
 5. Flexibilitat i adaptació al canvi.
 6. Coneixement de l’idioma anglès, nivell B2 mínim.

Condicions:

 1. Lloc de treball: Barcelona ciutat.
 2. Contracte d’obra i servei amb una durada de 9 mesos, fins setembre del 2021.
 3. Jornada Laboral de 25 hores setmana, 5 hores diàries.
 4. Salari brut anual de 19.132,21€

Enviament de currículum: nponsp@bcn.cat

Data màxima de recepció: 11 de desembre del 2020

Incorporació: 7 de gener del 2020