Els llocs de treball del futur no se saben, però en un entorn VUCA (Volàtil, Incert, Complex i Ambigu) el que podem estar segurs és que les persones necessitaran dominar moltes competències (tècniques, digitals i transversals i també humanístiques i ètiques) i l’única forma d’aconseguir-ho és apostant per la formació al llarg i ample de la vida, el conegut lifelong learning

La crisi sanitària ha accelerat la transformació digital i s’apunten canvis en el model econòmic del país en què caldrà apostar per una nova economia més industrial, més digitalitzada i més sostenible (alineada als ODS). En conseqüència, caldrà també invertir en formació digital massiva, formació contínua en els llocs de treball, una educació més ajustada a les necessitats del teixit productiu i una FP més valorada.

L’augment de les noves tecnologies incrementarà la demanda de professionals qualificats en tots els sectors (industrial, sanitari, logístic, digital, alimentari, químic…) experts/es en anàlisi de dades, programadors/es i desenvolupadors/es de software i d’apps i els especialistes en comerç electrò­nic i màrqueting digital. Destacaran els i les especialistes en intel·ligència artificial, Big Data, IoT, machine learning, cloud computing, impressió 3D, robòtica, ciberseguretat i blockchain.  

Cal destacar que es valoraran els perfils híbrids, que tinguin la combinació de tecnologia amb habilitats personals.  A part de les competències tècniques calen les competències transversals, les anomenades  soft skills” que ens diferencien de les màquines: creativitat, empatia, pensament crític, capacitat de resolució de problemes,  intel·ligència emocional,etc. Aquestes esdevenen competències clau del futur.

Finalment, la bretxa de gènere en cicles formatius tecnològics i industrials és una constant que preocupa a tots els governs i agents econòmics i socials. Caldrà revertir aquesta situació tots plegats si volem una societat més justa, solidària i inclusiva.

En aquesta línia i per donar resposta  a un dels reptes de la Taula Sectorial de Formació Industrial, com és atreure joves (sobretot noies) cap a cicles industrials i tecnològics hem preparat 3 les Infografies adjuntes:

També creiem que és un material d’orientació per als i les joves i les seves famílies i per aquells professionals de l’educació i de l’orientació, centres de secundària, escoles d’adults, entitats socials, etc. Seguint aquesta idea i donades les circumstàncies actuals, tot el sector sociosanitari s’ha realçat durant la Covid-19. A l’FP l’entesa de forma integrada té molt a dir. Us facilitem la infografia del mapa de tot el que es pot estudiar!