En aquest espai es poden consultar els documents estratègics de la Fundació BCN FP. La descripció de l’organització, la composició dels seus òrgans de govern i representació, i les normatives i legislacions que afecten el seu funcionament es poden consultar a les seccions de “El Patronat”, “Formem part de” i “Marc d’actuació”.

Documents InstitucionalsAny
EstatutsModificació 2018
Poders de Gerència2018
Línies estratègiques2023
2022
2021
2020
Declaracions transparència2022
Normativadiversos
Auditoria2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Memòria de les activitat dutes a terme a la Fundacio BCN Formació Professional 2022
Memòria de les activitat dutes a terme a la Fundacio BCN Formació Professional 2023
EntitatAportacióImport Any Concepte
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) Pública per a projectes internacionals169.816€2023 Conveni Erasmus+ per a Grau Mitjà FP
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) Pública280.000€2023 Conveni línies estratègiques de la Fundació
Agència Salut Pública de BarcelonaPública 23.271,44€ 2022 Conveni beca empresa
Ajuntament de Barcelona. Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat Pública 341.000,00€2022 Aportació línies estratègiques Fundació
Ajuntament de Barcelona. Agenda 2030 Pública 1.366,35€2022Conveni Metròpolis FPLab
Diputació de Barcelona Pública 46.000,00€2022Conveni Metròpolis i Pla de Mesures
Ajuntament de Mataró Pública 7.000,00€2022Conveni mobilitat internacional
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) Pública per a projectes internacionals 94.671,00€2022 Conveni projectes Erasmus+ per Grau Superior FP
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) Pública per a projectes internacionals293.900,00€2022 Conveni Erasmus+ per a Grau Mitjà FP
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) Pública per a projectes internacionals 587.226,96€2022 Subvenció mobilitat Singulars
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) Pública per a projectes internacionals 157.741,00€2022 Subvenció mobilitat TLN
Arquitectura e ingeniería de
la madera, S.L.
Privada510,00€ 2022Conveni Metròpolis FPLab
Circuits de Catalunya, S.L. Privada1.020,00€ 2022 Conveni de Metròpolis FPLab
Ferrocarril Metropolità de Barcelona SA (TMB) Privada 1.530,00€ 2022 Conveni de Metròpolis FPLab
Hamburg Sud Iberia, S.A. Privada5.844,18€2022 Addenda conveni Beca Empresa
Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) Privada 510,00€ 2022 Conveni Metròpolis FPLab
Port de Barcelona Privada1.936,00€2022 Conveni Metròpolis FPLab
SDLI Privada 510,00€2022 Conveni de Metròpolis FPLab
Sigma Gestión Universitaria A.I.E. (M.P.) Privada2022 Annex conveni Beca Empresa
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) Pública 290.000,00€2021Conveni línies estratègiques Fundació
Ajuntament de Barcelona. Gerència d’Àrea d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica Pública 105.000,00€2021Aportació l. estratègiques Fundació
Ajuntament de Barcelona. Gerència d’Àrea d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica Pública17.545,00€2021Estudi Formació Tècnic Prof. a BCN
Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) Pública341.000,00€2021Conveni l. estratègiques Fundació
Agència Salut Pública de Barcelona Pública 20.191,01€2021Conveni beca empresa + Annex
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) Pública per a projectes internacionals119.636,00€2021Conveni Erasmus+ Grau Superior FP
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) Pública per a projectes internacionals295.100,00€2021Conveni de subvenció projectes Erasmus+. Grau Mitjà en FP
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) Pública per a projectes internacionals547.996,00€2021Subvenció mobilitat Singulars
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) Pública per a projectes internacionals139.889,93€2021Subvenció mobilitat TLN
Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del cicle integral de l’aigua, S.A. Privada 402,232021Conveni Metròpolis FPLab
Circuits de Catalunya, S.L. Privada323,09€2021Addenda conveni Metròpolia FPLab
Fundación Bankia por la Formación Dual Privada2021Conveni Marc empresa col·laboradora
Fundación Bankia por la Formación Dual
Privada40.000,00€ 2021Addenda conveni sanitaris i socio-sanitari FPCat
Fundación Bertelsmann Privada 2021Col·laboració AMB, Fundació Bertelsmann i Fundació BCN FP per l’FP Dual
García Faura, S.L. Privada 921,34€2021 Conveni Metròpolis FPLab
Hamburg Sud Iberia, S.A. Privada11.537,72€2021 Addenda conveni projecte Beca Empresa
Institut Català d’Oncologia Pública 993,75€ 2021 Conveni Metròpolis FPLab
Ferrocarril Metropolità de Barcelona SA (TMB) Pública1.500,00€2021Conveni Metròpolis FPLab
Sigma Gestión Universitaria A.I.E. (M.P.) Privada 44.066,56€2021Annex conveni projecte Beca Empresa
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) Pública280.000,00€ 2020 Conveni línies estratègiques de la Fundació
Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) Pública 353.454,59€2020 Conven línies estratègiques de la Fundació
Agència Salut Pública de Barcelona Pública46.150,88€2020Conveni projecte beca empresa + Annex
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) Pública per a projectes internacionals 2.430,00€2020 Conveni Erasmus+. Beques internacionals per a titulats de G.S. en FP
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) Pública per a projectes internacionals 75.350,00€2020 Conveni Erasmus+. Beques internacionals per G.S. en FP
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) Pública per a projectes internacionals197.314,00€2020 Conveni Erasmus+. Beques internacionals per a titulats de G.S. en FP
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) Pública per a projectes internacionals 835.330,29€2020 Subvenció mobilitat TLN i Singular
Abacus, S.COOP.C.L. Privada 803,92€2020 Conveni Metròpolis FPLab
Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del cicle integral de l’aigua, S.A. Privada1.969,02€2020 Conveni Metròpolis FPLab
Circuits de Catalunya, S.L. Privada 1.490,62€2020 Conveni Metròpolis FPLab
Institut Català d’Oncologia Privada 993,75€2020 Conveni Metròpolis FPLab
Ferrocarril Metropolità de Barcelona SA (TMB) Privada 1.987,50€2020 Conveni Metròpolis FPLab
Port de Barcelona Privada2020 Conveni Metròpolis FPLab
Sigma Gestión Universitaria A.I.E. (M.P.) Privada 38.412,20€2020Annex conveni projecte Beca Empresa
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) Pública250.000,00€2019 Conveni desenvolupament línies estratègiques de la Fundació
Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) Pública378.377,00€2019 Conveni desenvolupament línies estratègiques de la Fundació
Agència Salut Pública de Barcelona Pública45.707,36€2019 Conveni projecte beca empresa + Annex
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) Pública per a projectes internacionals50.400,00€ 2019 Conveni Erasmus+. Beques internacionals per a titulats de G.S. en FP
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) Pública per a projectes internacionals 145.838,00€ 2019 Subvenció TLN Mobilicat Eurocupació
Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del cicle integral de l’aigua, S.A. Privada 1.969,02€2019 Conveni Metròpolis FPLab
Autoterminal Privada 3.938,04€2019 Conveni Metròpolis FPLab
Circuits de Catalunya, S.L. Privada 3.938,09€2019 Conveni Metròpolis FPLab
Hamburg Sud Iberia, S.A. Privada14.283,55€2019 Addenda annex 4 Beca Empresa
Inbesters Privada 4.907,55€2019 Conveni Metròpolis FPLab
Sigma Gestión Universitaria A.I.E. (M.P.) Privada38.412,20€2019 Annex al conveni Beca Empresa
Agència Salut Pública de Barcelona Pública44.718,40€2018 Conveni beca empresa + Annex
Diputació de Barcelona Pública32.650,00€2018Conveni Pla de mesures per innovació i guia FP
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) Pública per a projectes internacionals 46.850,00€2018 Esmena Conveni Erasmus+. Beques internacionals per titulats de G.S. en FP
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) Pública per a projectes internacionals 510.080,00€ 2018Subvenció TLN Mobilicat Singular Compeuropa
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) Pública per a projectes internacionals 145.490,00€
2018Subvenció TLN Mobilicat Eurocupació
Hamburg Sud Iberia, S.A. Privada 5.589,80€2018 Addenda conveni col·laboració projecte Beca Empresa
Nestlé España, S.A Privada6.000,00€2018 Addenda conveni desenvolupament línies estratègiques de la Fundació
Sigma Gestión Universitaria A.I.E. (M.P.) Privada53.653,40€ 2018 Annex conveni col·laboració al projecte Beca Empresa
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) Pública per a projectes internacionals179.300,00€ 2017 Conven Erasmus+. Beques internacionals per a titulats de G.M. en FP
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) Pública per a projectes internacionals165.569,00€2017Subvenció TLN Mobilicat Eurocupació
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) Pública per a projectes internacionals42.200,00€ 2016 Conveni Erasmus+. Beques internacionals per a titulats de G.S. en FP
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) Pública per a projectes internacionals 454.925,60€2016 Subvenció Projectes Singulars
Hamburg Sud Iberia, S.A. Privada1.000,00€2016Conveni desenvolupament línies estratègiques de la Fundació
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) Pública per a projectes internacionals 47.450,00€2015Conveni Erasmus+. Beques internacionals per a titulats de G.S. en FP
Nestlé España, S.A Privada6.000,00€2013 Conveni línies estratègiques Fundació
Gremi d’electricitat i fontaneria de Barcelona Privada 1.000,00€ 2010 Conveni empresa col·laboradora
Sigma Gestión Universitaria A.I.E. (M.P.) Privada2.000,00€2009Conveni línies estratègiques Fundació