Les personalitats i entitats que formen part del Patronat de la Fundació BCN Formació Professional, i que fan possible que la institució pugui dur a terme la promoció de la formació professional a Barcelona són:

Composició del patronat de la Fundació BCN Formació Professional

Presidències i Vicepresidències

 • President honorífic: EXCM. SR. JAUME COLLBONI CUADRADO
  Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona
 • Presidenta Executiva: SRA. SARA BERBEL SÁNCHEZ
  Doctora en Psicologia Social
 • Vicepresident: SR. PERE FÀBREGAS I VIDAL
  President honorari de la Coordinadora Catalana de Fundacions
 • Vicepresidenta: SRA. ESTER PUJOL MARTÍ
  Directora de Desenvolupament Social i Econòmic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Vocalies

HBLE. SRA ANNA SIMÓ CASTELLÓ 
Presidenta del Consorci d’Educació de Barcelona i Consellera d’Educació de la Generalitat de Catalunya

IMA. SRA. RAQUEL GIL EIROÁ 
Regidora de Promoció Econòmica, Treball, Feminismes, i Memòria Democràtica de l’Ajuntament de Barcelona

IMA. SRA. Mª EUGENIA GAY ROSELL
Segona Tinenta d’Alcaldia, Àrea de Cicles de Vida, Drets Socials, Cultura, Esports, Educació i Coordinació Territorial de l’Ajuntament de Barcelona

SR. FABIÁN MOHEDANO MORALES
President Executiu de l’Agència de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya de la Generalitat de Catalunya

SR. LORENZO DI PIETRO
Director general de Barcelona Activa

SRA. MERCÈ MASSA RINCON
Gerent del Consorci Educació de Barcelona

SR. GUILLEM ESPRIU AVENDAÑO
Director de l’ Àrea de Presidència de l’ Àrea Metropolitana de Barcelona

SR. CAMIL ROS I DURAN
Secretari General de la Unió General Treballadors de Catalunya (UGT)

SRA. EMILIA MACIAS ROSADO
Secretaria de Política Territorial i Migracions al Barcelonès de Comissions Obreres de Catalunya (CCOO)

SR. MANUEL ROSILLO LÓPEZ 
President de la Comissió de Formació de Foment del Treball

SRA. SÍLVIA MIRÓ MARTÍN
Directora de l’Àrea de Treball de PIMEC, micro, petita i mitjana empresa de Catalunya

SR. XAVIER RICART RIGART
Director de Competitivitat Empresarial de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya

SR. MANEL CASALS I SABORIT
Secretari General del Gremi d’Hotels de Barcelona

SR. JOAN MARTORELL I CASTILLO
President Executiu de Gutmar, S.A. Mecànica de Precisió

SR. JOSEP MIQUEL PIQUÉ I HUERTA
President executiu, La Salle Technova Barcelona

Secretari del Patronat

SR. RAIMON BERGÓS CIVIT

Patrons i patrones honorífics i honorífiques

 • MOLT HBLE. SR. PASQUAL MARAGALL I MIRA
 • SR. JOSEP ARCAS I ROMEU
 • IMA. SRA. MONTSERRAT BALLARIN I ESPUÑA
 • SR. XAVIER CARBONELL I ROURA
 • EXCM. SR. JOAN CLOS I MATHEU
 • EXCM. SR. JORDI HEREU I BOHER
 • EXCM. SR. XAVIER TRIAS I VIDAL DE LLOBATERA
 • EXCMA. SRA ADA COLAU BALLANO
 • IM. SR. GERARD ARDANUY I MATA
 • EXCM. SR. JOAN SUBIRATS HUMET
 • IM. SR PAU GONZÁLEZ VAL
 • SR. HÉCTOR SANTCOVSKY GRINBERG