Les personalitats i entitats que formen part del Patronat de la Fundació BCN Formació Professional, i que fan possible que la institució pugui dur a terme la promoció de la formació professional a Barcelona són:

Composició del patronat de la Fundació BCN Formació Professional

Presidents i Vicepresidents

 • Presidenta honorífica: EXCMA. SRA. ADA COLAU I BALLANO
  Alcaldessa de l’Ajuntament de Barcelona
 • Presidenta Executiva: SRA. SARA BERBEL SÁNCHEZ
  Gerent Municipal de l’Ajuntament de Barcelona
 • Vicepresident: SR. PERE FÀBREGAS I VIDAL
  President de la Coordinadora Catalana de Fundacions
 • Vicepresident: SR. HÉCTOR SANTCOVSKY GRINBERG
  Director Desenvolupament Social i Econòmic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Vocals

 • SR. VÍCTOR CAMPDELACREU I ARMENGOL
  President Barcelona i Comissió Internacional de PIMEC, micro, petita i mitjana empresa de Catalunya
 • SR. MANEL CASALS I SABORIT
  Secretari General del Gremi d’Hotels de Barcelona
 • SR. JAUME COLLBONI CUADRADO 
  1a. Tinència d’Alcaldia, regidor de l’Àrea d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda.
 • SR. GUILLEM ESPRIU AVENDAÑO
  Coordinador de programes de polítiques socials. Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic, Àrea Metropolitana de Barcelona
 • SRA. ARIADNA RECTORET JORDI
  Directora del Servei d’Ocupació de Catalunya
 • Gerent Institut Municipal d’Educació de Barcelona
 • SR. LUIS MIGUEL GARCÍA I RODRÍGUEZ
  Director RRHH d’Espanya i Portugal – Nestlé España, S.A.
 • SR. ÀNGEL GARCÍA VELÁZQUEZ 
  Responsable de Política Educativa de CCOO
 • SR. JOSEP GONZÀLEZ-CAMBRAY 
  President del Consorci d’Educació de Barcelona
 • SR. JOAN MARTORELL I CASTILLO  
  President Executiu de Gutmar, S.A. Mecànica de Precisió
 • SRA. MERCÈ MASSA RINCON
  Gerent Consorci Educació de Barcelona
 • SR. JOSEP MIQUEL PIQUÉ I HUERTA
  President executiu, La Salle Technova Barcelona
 • SR. CAMIL ROS I DURAN
  Secretari General Unió General Treballadors de Catalunya UGT
 • SR. MANUEL ROSILLO LÓPEZ 
  President de la Comissió de Formació  de Foment del Treball
 • SRA MONTSERRAT SOLER PRAT 
  Presidenta de la Comissió de Formació de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona
 • SR. JOAN SUBIRATS HUMET 
  6a. Tinència d’Alcaldia, regidor d’Àrea de Cultura, Educació i Ciència.
 • SR. FELIX ORTEGA SANZ Director general de Barcelona Activa.

Patrons Honorífics

 • SR. PASQUAL MARAGALL I MIRA
 • SR. JOSEP ARCAS I ROMEU
 • SR. GERARD ARDANUY I MATA
 • SRA. MONTSERRAT BALLARIN I ESPUÑA
 • SR. XAVIER CARBONELL I ROURA
 • SR. JOAN CLOS I MATHEU
 • SR. JORDI HEREU I BOHER
 • SRA. MARINA SUBIRATS I MARTORI
 • SR. XAVIER TRIAS I VIDAL DE LLOBATERA

Secretari

 • SR. RAIMON BERGÓS I CIVIT