Les personalitats i entitats que formen part del Patronat de la Fundació BCN Formació Professional, i que fan possible que la institució pugui dur a terme la promoció de la formació professional a Barcelona són:

Composició del patronat de la Fundació BCN Formació Professional

Presidents i Vicepresidents

 • Presidenta honorífica: EXCMA. SRA. ADA COLAU I BALLANO
  Alcaldessa de l’Ajuntament de Barcelona
 • Presidenta Executiva: SRA. SARA BERBEL SÁNCHEZ
  Gerent Municipal de l’Ajuntament de Barcelona
 • Vicepresident: SR. PERE FÀBREGAS I VIDAL
  President de la Coordinadora Catalana de Fundacions
 • Vicepresident: SR. HÉCTOR SANTCOVSKY GRINBERG
  Director Desenvolupament Social i Econòmic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Vocals

SR. VÍCTOR CAMPDELACREU I ARMENGOL
President Barcelona i Comissió Internacional de PIMEC, micro, petita i mitjana empresa de Catalunya

SR. MANEL CASALS I SABORIT
Secretari General del Gremi d’Hotels de Barcelona

SR. JAUME COLLBONI CUADRADO 
1a. Tinència d’Alcaldia, regidor de l’Àrea d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda

SR. GUILLEM ESPRIU AVENDAÑO
Coordinador de programes de polítiques socials. Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic, Àrea Metropolitana de Barcelona

Gerent Institut Municipal d’Educació de Barcelona

SR. LUIS MIGUEL GARCÍA I RODRÍGUEZ
Director RRHH d’Espanya i Portugal – Nestlé España, S.A.

SR. ÀNGEL GARCÍA VELÁZQUEZ 
Responsable de Política Educativa de CCOO

HBLE. SR. JOSEP GONZÀLEZ-CAMBRAY 
Conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya

SR. JOAN MARTORELL I CASTILLO  
President Executiu de Gutmar, S.A. Mecànica de Precisió

SRA. MERCÈ MASSA RINCON
Gerent Consorci Educació de Barcelona

SR. JOSEP MIQUEL PIQUÉ I HUERTA
President executiu, La Salle Technova Barcelona

SR. CAMIL ROS I DURAN
Secretari General Unió General Treballadors de Catalunya UGT

SR. MANUEL ROSILLO LÓPEZ 
President de la Comissió de Formació  de Foment del Treball

SRA MONTSERRAT SOLER PRAT 
Presidenta de la Comissió de Formació de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

SR. JOAN SUBIRATS HUMET 
6a. Tinència d’Alcaldia, regidor d’Àrea de Cultura, Educació i Ciència

SR. FELIX ORTEGA SANZ Director general de Barcelona Activa

Patrons Honorífics

 • SR. PASQUAL MARAGALL I MIRA
 • SR. JOSEP ARCAS I ROMEU
 • SR. GERARD ARDANUY I MATA
 • SRA. MONTSERRAT BALLARIN I ESPUÑA
 • SR. XAVIER CARBONELL I ROURA
 • SR. JOAN CLOS I MATHEU
 • SR. JORDI HEREU I BOHER
 • SR. XAVIER TRIAS I VIDAL DE LLOBATERA

Secretari

 • SR. RAIMON BERGÓS I CIVIT