Les personalitats i entitats que formen part del Patronat de la Fundació BCN Formació Professional, i que fan possible que la institució pugui dur a terme la promoció de la formació professional a Barcelona són:

Composició del patronat de la Fundació BCN Formació Professional

Presidents i Vicepresidents

 • Presidenta honorífica: EXCMA. SRA. ADA COLAU I BALLANO
  Alcaldessa de l’Ajuntament de Barcelona
 • Presidenta Executiva: SRA. SARA BERBEL SÁNCHEZ
  Gerent Municipal de l’Ajuntament de Barcelona
 • Vicepresident: SR. PERE FÀBREGAS I VIDAL
  President honorari de la Coordinadora Catalana de Fundacions
 • Vicepresident: SR. HÉCTOR SANTCOVSKY GRINBERG
  Director Desenvolupament Social i Econòmic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Vocals

HBLE. SR. JOSEP GONZÀLEZ-CAMBRAY 
Conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya i president del Consorci d’Educació de Barcelona

IM. SR. JAUME COLLBONI CUADRADO 
1a. Tinència d’Alcaldia, regidor de l’Àrea d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda

IM. SR. PAU GONZÁLEZ VAL
Regidor d’Educació i Districte de l’Eixample – Ajuntament de Barcelona

SR. FABIÁN MOHEDANO MORALES
President Executiu de l’Agència de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya – Consell Català de Formació Professional de la Generalitat de Catalunya

SR. FELIX ORTEGA SANZ
Director general de Barcelona Activa

SRA. MERCÈ MASSA RINCON
Gerent Consorci Educació de Barcelona

SR. GUILLEM ESPRIU AVENDAÑO
Coordinador de programes de polítiques socials. Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic, Àrea Metropolitana de Barcelona

SR. CAMIL ROS I DURAN
Secretari General Unió General Treballadors de Catalunya (UGT)

SRA. EMILIA MACIAS ROSADO
Secretaria de Política Territorial i Migracions al Barcelonès de Comissions Obreres (CCOO)

SR. MANUEL ROSILLO LÓPEZ 
President de la Comissió de Formació de Foment del Treball

SRA. SÍLVIA MIRÓ MARTÍN
Directora de l’Àrea de Treball de PIMEC, micro, petita i mitjana empresa de Catalunya

SRA. VIRGÍNIA TENORIO HIDALGO
Directora de Qualificació Professional de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Naveg

SR. MANEL CASALS I SABORIT
Secretari General del Gremi d’Hotels de Barcelona

SR. JOAN MARTORELL I CASTILLO
President Executiu de Gutmar, S.A. Mecànica de Precisió

SR. JOSEP MIQUEL PIQUÉ I HUERTA
President executiu, La Salle Technova Barcelona

SRA. DELIA MARTINEZ
Directora de Recursos Humans – Nestlé España, S.A.

Patrons Honorífics

 • MOLT HBLE. SR. PASQUAL MARAGALL I MIRA
 • SR. JOSEP ARCAS I ROMEU
 • IMA. SRA. MONTSERRAT BALLARIN I ESPUÑA
 • SR. XAVIER CARBONELL I ROURA
 • EXCM. SR. JOAN CLOS I MATHEU
 • EXCM. SR. JORDI HEREU I BOHER
 • EXCM. SR. XAVIER TRIAS I VIDAL DE LLOBATERA
 • IM. SR. GERARD ARDANUY I MATA

Secretari

 • SR. RAIMON BERGÓS I CIVIT