Garantia Juvenil es una iniciativa dels Fons Social Europeu que pretén facilitar l’accés dels joves al mercat de treball. Està enfocada a tots els joves no ocupats ni integrats en els sistemes d’educació i formació.

En el seu apartat internacional, el programa ofereix la possibilitat als joves menors de 30 anys d’adquirir experiència professional i personal, i millorar el seus coneixements i l’ús d’un idioma estranger, mitjançant la realització de pràctiques en empreses de diversos països europeus.

La Fundació BCN Formació Professional gestiona dos projectes de mobilitat internacional dins del programa de Garantia Juvenil:

TLN MOBILICAT

L’objectiu del projecte TLN MOBILITAT és promoure la inserció laboral de qualitat de graduats en formació professional mitjançant la creació d’un itinerari personalitzat d’acompanyament i suport amb aprenentatge pràctic i formatiu a diferents ciutats de la Xarxa FP. 

Els participants realitzen 2 mesos de pràctiques professionals en una empresa Espoo (Finlàndia), Munic (Alemanya) o Roma (Itàlia) i reben una formació lingüística prèvia, sessions de preparació intercultural i d’orientació professional.

SINGULAR

L’objectiu del projecte SINGULAR és promoure la inserció laboral de qualitat de graduats en formació professional mitjançant la creació d’un itinerari personalitzat d’acompanyament i suport amb aprenentatge pràctic i formatiu a Alemanya.

Els participants realitzen 2 mesos de pràctiques professionals en una empresa a  Alemanya i reben una formació lingüística prèvia equivalent a un nivell B1, a més de sessions de preparació intercultural i d’orientació professional.

Finalment els participants tenen la possibilitat de signar un contracte de formació d’1 any a l’empresa on s’han realitzat les pràctiques professionals i d’obtenir el títol de formació professional a Alemanya.