Garantia Juvenil 

El programa de Garantia Juvenil es una iniciativa dels Fons Social Europeu que pretén facilitar l’accés de les persones joves al mercat de treball. Està destinat a les persones joves no ocupades ni integrades en els sistemes d’educació i formació. 

En el seu apartat internacional, el programa ofereix la possibilitat als i les joves menors de 30 anys d’adquirir experiència professional i personal, i millorar el seus coneixements i l’ús d’un idioma estranger, mitjançant la realització de pràctiques en empreses de diversos països europeus. 

La Fundació BCN Formació Professional gestiona dos projectes de mobilitat internacional emmarcats dins del programa de Garantia Juvenil: 

TLN MOBILICAT 

L’objectiu del projecte TLN MOBILITAT  és millorar l’ocupabilitat i promoure la inserció laboral de persones joves graduades en formació professional a través d’unes pràctiques professionals a l’estranger de 2 mesos a diverses ciutats europees.  

Les persones joves participants realitzen 8 setmanes de pràctiques professionals en una empresa europea i reben una formació lingüística prèvia, sessions de preparació intercultural i d’orientació professional. 

SINGULAR 

L’objectiu del projecte SINGULAR  és millorar l’ocupabilitat i promoure la inserció laboral de persones joves graduades en formació professional a través de l’aprenentatge de l’alemany, i d’una experiència laboral del voltant d’1 any a Baixa Saxònia (Alemanya). 

Les persones joves participants realitzen 6 setmanes de pràctiques professionals en una empresa alemanya i reben una formació lingüística prèvia equivalent a un nivell B1, a més de sessions de preparació intercultural i d’orientació professional. 

Finalment les persones joves participants tenen la possibilitat de signar un contracte de formació del voltant d’1 any amb l’empresa on han realitzat les pràctiques professionals, i d’obtenir l’homologació del títol català de formació professional a Alemanya.