El projecte de mobilitat grupal TLN Mobilicat té l’objectiu de millorar l’ocupabilitat i promoure la inserció laboral de persones joves graduades en formació professional a través de:

 • Una formació lingüística de 160h.
 • Una preparació pedagògica i intercultural.
 • Accions d’orientació acadèmica i laboral.
 • Programa de pràctiques professional de 8 setmanes a l’estranger.

Qui pot participar?

 1. Joves que compleixin els requisits del programa de Garantia Juvenil (tenir de 18 a 29 anys, estar inscrit com a demandant d’ocupació al SOC i no estar estudiant en el moment d’inici del projecte).
 2. Joves amb coneixements de llengua anglesa o la llengua pròpia del país de destí.
 3. Joves amb una experiència professional inferior a 12 mesos dins de l’àmbit dels estudis cursats.
 4. Joves graduats en un dels cicles de formació professional (grau mitjà o superior) següents:

Activitats físiques i esportives

 • CFS en Animació d’Activitats Físiques i Esportives
 • CFS en Ensenyament i Animació Socioesportiva

Administració i gestió 

 • CFGM en Gestió Administrativa
 • CFS en Administració i Finances
 • CFS Assistència a la Direcció

Comerç i màrqueting

 • CFGM en Activitats comercials
 • CFGM en Activitats Comercials, perfil professional Logística
 • CFGM en Activitats Comercials, perfil professional Moda
 • CFGM en Comercialització de Productes Alimentaris
 • CFS en Gestió de vendes i espais comercials

Comunicació gràfica i audiovisual 

 • CFGM d’Arts Plàstiques i Disseny en Assistència al Producte Gràfic Imprès
 • CFGM d’Arts Plàstiques i Disseny en Assistència al Producte Gràfic Interactiu
 • CFGM d’Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Publicitària
 • CFS d’Arts Plàstiques i Disseny en Il·lustració
 • CFS d’arts plàstiques i disseny en gràfica impresa
 • CFS d’Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Interactiva

 Electricitat i electrònica 

 • CFGM en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
 • CFS en Automatització i Robòtica Industrial
 • CFS en Manteniment Electrònic
 • CFS en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats

Hoteleria i turisme 

 • CFGM en Serveis en Restauració
 • CFGM en Cuina i Gastronomia
 • CFS en Direcció de Cuina
 • CFS en Direcció de Serveis de Restauració
 • CFS en Gestió d’Allotjaments Turístics
 • CFS en Guia, Informació i Assistència Turística

Imatge i so 

 • CFS en Vídeo, Discjòquei i So
 • CFS en So per Audiovisuals i Espectacles
 • CFS en Il·luminació, Captació i Tractament d’Imatge
 • CFS en Producció d’Audiovisuals i Espectacles
 • CFS en Realització de Projectes Audiovisuals i Espectacles

 Imatge personal 

 • CFS en Estètica i bellesa
 • CFS en Perruqueria i Cosmètica Capil·lar
 • CFS en Estilisme i Direcció de Perruqueria

Indústries alimentàries

 • CFGM de Productes Alimentaris
 • CFGM en Pastisseria i Confiteria

Informàtica i comunicacions 

 • CFGM en Sistemes Microinformàtics i Xarxes 
 • CFGS en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa 
 • CFGS en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma 
 • CFGS en Desenvolupament d’Aplicacions Web 

Instal·lació i manteniment 

 • CFGM en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització 
 • CFGM en Instal·lacions de Producció de Calor 
 • CFGM en Manteniment Electromecànic 
 • CFGS en Desenvolupament de Projectes d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids 
 • CFGS en Mecatrònica Industrial 

Sanitat 

 • CFGS en Audiologia Protètica 
 • CFGS en Pròtesis Dentals 

Serveis socioculturals i a la comunitat 

 • CFGS en Educació Infantil 

Transport i manteniment de vehicles 

 • CFGM en Electromecànica de Vehicles Automòbils 
 • CFGS en  Automoció 

Actualment el projecte es troba pendent d’aprovació.

A quines ciutats es pot fer la mobilitat?
 • Espoo (Finlàndia).
 • Munic (Alemanya).
 • Roma (Itàlia)

Quan es desenvoluparà el projecte?

Actualment el projecte es troba pendent d’aprovació.

Selecció de candidats: Fins al 30 de juny de 2022.
Formació lingüística: Setembre 2022.
Pràctiques professionals a les ciutats de destí: Octubre – novembre 2022.

Si vols participar en el projecte, apunta’t a la borsa de persones interessades i contactarem amb tu quan s’aprovi la nova edició del projecte.

Inscriu-te aquí


  garantiajuvenil@fundaciobcnfp.cat

  Projecte coordinat per:

  FUNDACIÓ BCN FORMACIÓ PROFESSIONAL

  ASSOCIACIÓ XARXA FP

  Projecte finançat per:

  Logo TLN Mobility
  Logo Iniciativa d'Ocupació Juvenil Unió Europea
  logo Generalitat de Catalunya
  logo SOC