En els darrers anys i degut a la irrupció amb força de la 4a revolució industrial (també anomenada Indústria 4.0)  la Fundació BCN Formació Professional ha fet un esforç important en visualitzar els reptes i oportunitats que la indústria 4.0 pot oferir als i les joves de la ciutat i com aquesta indústria està revolucionant el mercat de treball  generant ocupació de qualitat i de futur. 

És per això que al 2013 la Fundació va crear una primera Taula sectorial de fabricació mecànica que es va anar ampliant fins al 2016 quan es constitueix la Taula Sectorial de Formació Industrial (TSFI), que abasta més agents estratègics i més famílies professionals. 

La Taula Sectorial  de Formació Industrial (TSFI) aplega representants de centres d’FP (industrials), centres tecnològics, associacions empresarials i sindicats que treballen amb l’objectiu de posicionar Barcelona, i la seva AMB, com a node industrial d’empreses competitives basades en el talent.  

Les línies de treball de la TSFI estan enfocades a dos reptes

  1. Implicar a l’empresa industrial en la formació del professorat i alumnat d’FP
  2. Impulsar accions d’orientació, assessorament, difusió de l’FP industrial per atreure alumnat, sobretot noies, en cicles STEAM.

Composició de la Taula sectorial de Formació Industrial

Fruit del treball d’aquesta Taula, a 2017 es va elaborar l’estudi “Sectors econòmics emergents i la formació professional a la Regió Metropolitana de Barcelona: sector indústria 4.0” que analitza quins perfils d’FP poden donar resposta a les necessitats i oportunitats que genera la indústria 4.0. 

Així mateix des de la Taula es van generar 6 vídeo-capsules com a material de divulgació i orientació professional per a totes les edats primària, secundària, batxillerat, amb càpsules específiques sobre la Indústria 4.0 i l’FP Dual.

La Taula Sectorial de la Formació Industrial i la Fundació BCN FP volen fer especial èmfasi en polítiques actives de gènere per a la indústria de manera que hi hagi més talent i de més qualitat que tingui interès en aquests oficis. És per aquest motiu que ha produït una de les càpsules específicament per a les noies FP industrial i gènere.

Taula FP&Construcció 4.0

La Fundació BCN Formació Professional ha impulsat al 2021 Taula d’FP&Construcció 4.0 amb l’objectiu de conèixer les necessitats i tendències del sector i formar el futurs professionals de la Construcció 4.0.

La Taula s’ha reunit en quatre sessions de treball i aplega centres d’FP  de les famílies d’Edificació i Obra i Fusta i Moble, Gremis professionals, experts i agents de l’ecosistema de l’FP.  

Persona de contacte: cdaude@fundaciobcnfp.cat