MetròpolisFPLab és un projecte d’innovació impulsat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Fundació BCN Formació Professional, amb l’objectiu de posar en valor el talent de l’alumnat de formació professional, apropant-lo al mercat laboral, potenciant l’adquisició de competències clau i fomentant la seva inserció laboral, a través de la metodologia d’innovació oberta en un entorn real.

Els objectius d’aquest projecte són:

1a edició, curs 2018-19:

  • Més de 600 alumnes
  • 33 centres d’FP
  • 426 idees 
  • 8 reptes plantejats
  • 12 projectes finalistes
  • 6 equips guanyadors

El  projecte combina  les demandes empresarials amb  la creació d’un entorn d’anàlisi, de formació especialitzada per mitjà de mentors i tècnics, a fi de potenciar l’emprenedoria, el treball en equip, el foment de les competències clau i l’experimentació. Es promou la innovació oberta com a procés metodològic d’alt valor afegit per a la seva aplicabilitat a la Formació Professional.

MetròpolisFPLab 2a edició, curs 2019-20

El premi per a cada equip guanyador consistirà en el desenvolupament de la idea i/o proposta de millora en la mateixa empresa, durant un temps de 2 mesos i a través d’una beca formativa remunerada. Un cop resolts els equips guanyadors, es proporcionarà més informació d’aquesta beca. També hi haurà una dotació de recursos materials als centres d’FP i reconeixement per als/les tutors/es que han assessorat i acompanyat en tot el procés als equips.

Els reptes plantejats han sigut els següents:

Recull de l’experiència i testimoniatge de l’alumnat guanyador de la 1a edició del MetròpolisFPLab
Acte de reconeixement “De la idea al producte final”. MetròpolisFPLab: Resultats dels projectes d’innovació

Descarrega:

Organitzen:

logo Fundació FP Barcelona

Amb el suport de:

logo estamp
Logo Innobaix
logo Port de Barcelona
logo Abacus
logo tai smart factory
logo Circuit e Barcelona Catalunya
logo TMB
logo ICO
logo Intercruises

Col·labora:

Logo sdli

Si vols més informació sobre el projecte contacta amb gsepulveda@fundaciobcnfp.cat