Què és?

La Fundació BCN Formació Professional és una organització impulsada per l’Ajuntament de Barcelona, amb finalitat de servei social i sense ànim de lucre.

La missió de la Fundació BCN Formació Professional és participar en el desenvolupament socioeconòmic de la ciutat de Barcelona i la seva Àrea Metropolitana a partir del foment de la relació entre la formació professional i l’entorn econòmic i social, potenciant una formació adequada i compatible amb les necessitats del sistema productiu i facilitant la transició al món del treball i la plena integració dels estudiants, mitjançant projectes i accions específiques adreçades a les empreses i institucions  i als centres de formació.

Una mica d’història

La Fundació BCN Formació Professional (2006) és la culminació d’una aposta clara i decidida de l’Ajuntament de Barcelona per la formació professional de la ciutat. Aquesta aposta es remunta a l’experiència acumulada amb la creació del Consell de la Formació Professional de Barcelona (1994) -primer consell d’FP a Catalunya- i la creació de l’Associació Xarxa FP (1999) per a potenciar la mobilitat d’estudiants i professorat.

Des de gener de 2018 la Fundació amplia el seu àmbit de treball a tota l’Àrea Metropolitana de Barcelona a través d’un acord amb l’AMB. Mitjançant aquest acord la Fundació passa a implementar les seves línies estratègiques tots els centres, alumnat i professorat d’FP de l’AMB.

La Fundació es suma així  a altres administracions i agents que porten a terme  la tasca de potenciar, millorar i promoure una educació professionalitzadora de qualitat i d’alt impacte en el territori. 

Objectius

Contribuir al desenvolupament d’un sistema de formació professional eficaç i
eficient per a la ciutat, tenint com a referent les empreses i institucions de
Barcelona i la seva Àrea Metropolitana.

Fomentar la cultura del treball per a la millora de la inserció i ocupabilitat de
les persones al llarg de la vida, potenciant una ocupació de qualitat i reforçant
el desenvolupament econòmic metropolità.

Consolidar el concepte de Barcelona i AMB com a territori obert al món amb la gestió d’accions de mobilitat pel jovent i professorat d’FP; així com altres projectes internacionals que generin coneixement al sector.