• El projecte Industrial VET Hub té per objectiu establir un partenariat internacional que promogui l’intercanviï de bones pràctiques referents al “skills mismatch” i el “gender gap” en el sector industrial. 
  • El projecte Port VET Hub té per objectiu establir un partenariat transnacional entre empreses del port i centres de Formació Professional per fomentar i adaptar l’oferta d’estudis d’FP  a les especialitzacions portuàries d’acord amb les noves tendències del sector portuari a Europa.