Perfils professionals de la Comunitat portuària de Barcelona

Port de BarcelonaEl dia 20 de juny al Port de Barcelona, es va presentar l’Estudi sobre els principals perfils professionals que requereixen les empreses de la Comunitat Portuària de Barcelona, elaborat per la Fundació BCN Formació Professional, finançat per Port 2000 i amb la col·laboració de l’Autoritat Portuària de Barcelona.

Aquest estudi s’ha elaborat a partir d’una enquesta en que han participat més de 100 empreses i 4 grups de treball i detalla els principals perfils professionals dels sectors Logístic, Comerç, Nàutica Esportiva i Industrial i Transport terrestre. També es detallen les característiques principals i de les empreses de la Comunitat Portuària de Barcelona i dels seus recursos humans.

Vegeu els documents:

La col·lecció “Els sectors econòmics emergents i la formació professional a la Regió Metropolitana de Barcelona”

La Fundació BCN Formació Professional elabora els estudis “Els sectors econòmics emergents i la formació professional a la RMB”. Aquestes publicacions desenvolupen una anàlisi econòmica i del mercat laboral vinculat a sectors emergents. A més, analitza quines són les necessites formatives d’aquests a partir d’un treball estret amb el teixit productiu vinculat. Cal esmentar que bona part de les persones expertes que han participat en l’estudi formen part de la Taula Sectorial de Formació Industrial.

L’estudi, elaborat en col·laboració amb empreses i centres formatius, defineix quines són les competències clau, els perfils professionals emergents i perfils de difícil cobertura a la Indústria Química.

La diagnosi del sector defineix actuacions clau en l’àmbit formatiu vinculades als estudis professionals de química.

En definitiva aquest estudi recull una visió detallada de les necessitats de talent de les plantilles i els reptes que el sector ha d’abordar en el curt-mig termini en termes de formació.

Finalment, es plantegen mesures i recomanacions polítiques per tal que l’oferta d’FP i les necessitats del mercat laboral s’ajustin d’una forma més eficient i sostenible.

Vegeu l’estudi:

Vegeu la resta d’estudis de la nostre colecció de Sectors econòmics emergents: