Perfils professionals de la Comunitat portuària de Barcelona

Port de BarcelonaEl dia 20 de juny al Port de Barcelona, es va presentar l’Estudi sobre els principals perfils professionals que requereixen les empreses de la Comunitat Portuària de Barcelona, elaborat per la Fundació BCN Formació Professional, finançat per Port 2000 i amb la col·laboració de l’Autoritat Portuària de Barcelona.

Aquest estudi s’ha elaborat a partir d’una enquesta en que han participat més de 100 empreses i 4 grups de treball i detalla els principals perfils professionals dels sectors Logístic, Comerç, Nàutica Esportiva i Industrial i Transport terrestre. També es detallen les característiques principals i de les empreses de la Comunitat Portuària de Barcelona i dels seus recursos humans.

Vegeu els documents:

La col·lecció “Els sectors econòmics emergents i la formació professional a la Regió Metropolitana de Barcelona”

Economia Circular, el Cas de l’Ecodisseny.

La Fundació BCN Formació Professional elabora els estudis “Els sectors econòmics emergents i la formació professional a la RMB”. Aquestes publicacions desenvolupen una anàlisi econòmica i del mercat laboral vinculat a sectors emergents. A més, analitza quines són les necessites formatives d’aquests a partir d’un treball estret amb el teixit productiu vinculat. Per a la realització de l’estudi han participat persones expertes de l’àmbit formatiu, sectorial i entitats de desenvolupament socioeconòmic.

L’estudi defineix perfils professionals i les seves competències clau a partir d’avaluar les necessitats de les empreses vinculades a l’economia circular i producció de béns ecodissenyats i del sistema de formació professional. Arran de la diagnosi del món formatiu i laboral, s’ha definit  una proposta de línies d’actuació amb una proposta d’accions per promoure els estudis associats a l’ecodisseny i economia circular.

En definitiva aquest estudi recull una visió detallada de les necessitats de talent professional i dels reptes als quals s’enfronten les empreses per adequar la seva activitat als canvis que s’està generant en la transició cap a una economia circular.

Vegeu la resta d’estudis de la nostre colecció de Sectors econòmics emergents: