Noves tendències i necessitats formatives al sector de la impressió 3D

A aquest estudi es realitza una radiografia de la situació actual al sector de la impressió 3D, prenent especial atenció a la ciutat de Barcelona i el seu context més immediat. L’objectiu principal és conèixer les necessitats d’aquest sector emergent i plantejar tant estratègies per adequar l’oferta formativa com altres possibles accions o iniciatives.

L’estudi ha estat desenvolupat per la Fundació BCN Formació Professional en col·laboració amb el Consorci de la Zona Franca i amb el suport de l’AMB i el 3D Incubator. Ofereix informació de primera mà sobre la situació, les potencialitats, les tendències i les necessitats actuals i de futur d’aquest sector.

Diagnosi, noves tendències i necessitats formatives al sector comerç i restauració de la ciutat de Barcelona

Aquesta diagnosi ha estat la primera resposta en termes de generació de contingut formatiu, per part dels serveis de formació de l’Ajuntament de Barcelona, per adaptar-se a la nova situació i modificació de l’activitat dels sectors produïda per la COVID19. Aquesta recerca s’ha portat a terme en col·laboració amb Barcelona Activa i la regidoria Regidora de Comerç, Mercats, Consum, Règim Interior i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona.

Perfils professionals de la Comunitat portuària de Barcelona

Port de BarcelonaEl dia 20 de juny al Port de Barcelona, es va presentar l’Estudi sobre els principals perfils professionals que requereixen les empreses de la Comunitat Portuària de Barcelona, elaborat per la Fundació BCN Formació Professional, finançat per Port 2000 i amb la col·laboració de l’Autoritat Portuària de Barcelona.

Aquest estudi s’ha elaborat a partir d’una enquesta en que han participat més de 100 empreses i 4 grups de treball i detalla els principals perfils professionals dels sectors Logístic, Comerç, Nàutica Esportiva i Industrial i Transport terrestre. També es detallen les característiques principals i de les empreses de la Comunitat Portuària de Barcelona i dels seus recursos humans.

Vegeu els documents:

La col·lecció “Els sectors econòmics emergents i la formació professional a la Regió Metropolitana de Barcelona”

El Cas de la logística.

La Fundació BCN Formació Professional elabora els estudis “Els sectors econòmics emergents i la formació professional a la Regió Metropolitana de Barcelona”. Aquestes publicacions desenvolupen una anàlisi econòmica i del mercat laboral vinculat a sectors emergents. A més, analitzen quines són les necessites formatives d’aquests a partir d’un treball estret amb el teixit productiu associat. Per a la seva realització participen persones i entitats expertes de l’àmbit formatiu i del sector.

L’onzena edició de la col·lecció “Els sectors econòmics emergents i la formació professional a la RMB” està dedicada al sector logístic. L’objectiu de la qual és valorar l’adequació de l’oferta de formació professional a les transformacions i tendències de les ocupacions principals del sector logístic. A partir dels resultats de l’anàlisi entre els continguts formatius de l’oferta formativa professional vinculada a la logística i les competències professionals requerides pel mercat logístic, s’ha proposat un seguit de línies d’actuació per adaptar i millorar la resposta del sistema de formació professional als requeriments del sector.

Vegeu la resta d’estudis de la nostre colecció de Sectors econòmics emergents: