El sector de les energies renovables en clau d’FP.

Aquest estudi analitza el sector de les energies renovables des d’un enfocament en clau d’FP. La diagnosi duta a terme ha posat el focus en conèixer i analitzar les característiques i dinàmiques del mercat de treball, les necessitats formatives i competencials de les empreses i la diferent oferta de formació professional. A més, es descriuen les principals tendències innovadores i s’identifiquen els perfils més demandats, de difícil cobertura i emergents, amb la finalitat última de plantejar estratègies i accions o iniciatives que donin resposta a les necessitats del sector.

L’estudi s’ha elaborat partir d’una enquesta en la qual han participat gairebé 100 empreses de diferent tipologia (sector fotovoltaic, solar tèrmica, eòlica, bioenergia, etc.) i de 28 entrevistes i 1 grup de discussió amb diferents agents clau, en els quals han participat unes 50 persones, aproximadament.

El sector del vehicle elèctric en clau d’FP

En aquest estudi es realitza una radiografia en clau d’FP de la situació actual al sector del vehicle elèctric a la província de Barcelona. L’estudi té l’objectiu de conèixer les principals tendències i dinàmiques del mercat de treball en aquest sector i identificar les necessitats formatives que detecten les empreses entre les seves plantilles. D’una banda, es descriuen les tendències de futur d’aquest sector i s’identifiquen els perfils més demandats, de difícil cobertura i emergents. De l’altra, s’exposa i s’analitza l’oferta d’FP del sistema educatiu i de l’FP per a l’ocupació vinculada al sector –principalment, de les famílies professionals de fabricació mecànica, transport i manteniment de vehicles i electricitat i electrònica-, fent especial al·lusió als seus punts forts i febleses. Es mostra quina és l’oferta formativa innovadora que estan impulsant els diferents subsectors de l’FP (cursos d’especialització, actuacions formatives dissenyades pels gremis professionals amb el suport de les administracions, etc.) i també des de l’àmbit universitari, per tal de donar resposta a les fortes necessitats de qualificació professional que té aquest sector immers en una profunda transformació. En definitiva, la finalitat última d’aquest estudi és la d’apuntar potencials oportunitats de millora associades a la planificació estratègica i el disseny de l’oferta formativa d’FP.

L’estudi s’ha elaborat partir d’una enquesta en la qual han participat més de 200 organitzacions del sector i de 17 entrevistes amb diferents agents clau. Ha estat desenvolupat per la Fundació BCN Formació Professional amb el suport de la diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Actualització dels perfils professionals de la comunitat portuària de Barcelona

Aquesta recerca, emmarcada en el projecte YEP MED de l’Escola Europea i Port de Barcelona, té l’objectiu d’actualitzar la recerca “Perfils professionals de la comunitat portuària de Barcelona” (Fundació BCN Formaciío Professional, 2017). L’actualització de perfils s’ha portat a terme degut als canvis detectats en la configuració d’aquests a partir d’un increment de l’ús de noves tecnologies, la situació pandèmica, l’automatització de processos, l’increment de l’interès per la sostenibilitat o les noves tendències del sector logístic, molt vinculat a l’activitat portuària.  Aquest estudi s’ha portat a terme  amb la participació dels membres de la Taula de Formació del Consell Rector del Port de Barcelona i d’empreses significatives de la comunitat portuària  i abasta els subsectors de la Logística Marítima-Portuària, Terminals estibadores, Transport rodat i Sector Nàutic.

El Sector Sanitari i Sociosanitari català en clau d’FP

En aquest estudi es realitza una radiografia en clau d’FP de la situació actual al sector sanitari i d’atenció i cures a les persones grans i dependents. L’anàlisi efectuada ha implicat conèixer les característiques, dinàmiques i tendències del mercat de treball en aquests sectors i analitzar amb mirada prospectiva les necessitats formatives de la diferent oferta d’FP. Es descriuen les tendències innovadores d’aquests sectors i s’identifiquen els perfils més demandats, de difícil cobertura i emergents. Tot això amb la finalitat última d’identificar les potencials implicacions i oportunitats associades per a la planificació estratègica i el disseny de l’oferta formativa d’FP.

L’estudi s’ha elaborat partir d’una enquesta en la qual han participat més de 250 organitzacions del sector i de 33 entrevistes i 4 grups de discussió amb diferents agents clau. Ha estat desenvolupat per la Fundació BCN Formació Professional en col·laboració amb CaixaBank Dualitza i amb el suport de Barcelona Activa.

La col·lecció “Els sectors econòmics emergents i la formació professional a la Regió Metropolitana de Barcelona”: El sector agroalimentari

El sector agroalimentari (agrícola, ramader i pesquer) és un sistema complex integratper operadors econòmics que formen i coordinen la cadena de valor del sistema alimentari per aconseguir que els seus productes arribin fins al consumidor final amb garanties de seguretat alimentària.

D’aquest engranatge, l’estudi centre l’atenció en la transformació i adaptació del model agrícola com a peça fonamental per millorar l’eficiència del conjunt de la cadena alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona i assolir competitivitat. Per aconseguir aquest objectiu cal anar més enllà dels valors clàssics basats en l’increment de la producció i apostar per aconseguir la màxima eficiència amb l’ús mínim de recursos.

Noves tendències i necessitats formatives al sector de la impressió 3D

A aquest estudi es realitza una radiografia de la situació actual al sector de la impressió 3D, prenent especial atenció a la ciutat de Barcelona i el seu context més immediat. L’objectiu principal és conèixer les necessitats d’aquest sector emergent i plantejar tant estratègies per adequar l’oferta formativa com altres possibles accions o iniciatives.

L’estudi ha estat desenvolupat per la Fundació BCN Formació Professional en col·laboració amb el Consorci de la Zona Franca i amb el suport de l’AMB i el 3D Incubator. Ofereix informació de primera mà sobre la situació, les potencialitats, les tendències i les necessitats actuals i de futur d’aquest sector.

Diagnosi, noves tendències i necessitats formatives al sector comerç i restauració de la ciutat de Barcelona

Aquesta diagnosi ha estat la primera resposta en termes de generació de contingut formatiu, per part dels serveis de formació de l’Ajuntament de Barcelona, per adaptar-se a la nova situació i modificació de l’activitat dels sectors produïda per la COVID19. Aquesta recerca s’ha portat a terme en col·laboració amb Barcelona Activa i la regidoria Regidora de Comerç, Mercats, Consum, Règim Interior i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona.

Perfils professionals de la Comunitat portuària de Barcelona

Port de BarcelonaEl dia 20 de juny al Port de Barcelona, es va presentar l’Estudi sobre els principals perfils professionals que requereixen les empreses de la Comunitat Portuària de Barcelona, elaborat per la Fundació BCN Formació Professional, finançat per Port 2000 i amb la col·laboració de l’Autoritat Portuària de Barcelona.

Aquest estudi s’ha elaborat a partir d’una enquesta en que han participat més de 100 empreses i 4 grups de treball i detalla els principals perfils professionals dels sectors Logístic, Comerç, Nàutica Esportiva i Industrial i Transport terrestre. També es detallen les característiques principals i de les empreses de la Comunitat Portuària de Barcelona i dels seus recursos humans.

La col·lecció “Els sectors econòmics emergents i la formació professional a la Regió Metropolitana de Barcelona”

El Cas de la logística.

La Fundació BCN Formació Professional elabora els estudis “Els sectors econòmics emergents i la formació professional a la Regió Metropolitana de Barcelona”. Aquestes publicacions desenvolupen una anàlisi econòmica i del mercat laboral vinculat a sectors emergents. A més, analitzen quines són les necessites formatives d’aquests a partir d’un treball estret amb el teixit productiu associat. Per a la seva realització participen persones i entitats expertes de l’àmbit formatiu i del sector.

L’onzena edició de la col·lecció “Els sectors econòmics emergents i la formació professional a la RMB” està dedicada al sector logístic. L’objectiu de la qual és valorar l’adequació de l’oferta de formació professional a les transformacions i tendències de les ocupacions principals del sector logístic. A partir dels resultats de l’anàlisi entre els continguts formatius de l’oferta formativa professional vinculada a la logística i les competències professionals requerides pel mercat logístic, s’ha proposat un seguit de línies d’actuació per adaptar i millorar la resposta del sistema de formació professional als requeriments del sector.

Vegeu la resta d’estudis de la nostre colecció de Sectors econòmics emergents: