Beques formatives que permeten la continuïtat de l’alumne/a dins l’empresa on ha realitzat i finalitzat amb satisfacció l’FCT amb l’objectiu de millorar les seves competències transversals i específiques relacionades amb la seva formació.

Descarrega aquí la normativa