Suport a projectes innovadors de Formació Professional

El projecte d’innovació a l’FP de la Fundació té com a objecte premiar els centres que impulsin projectes educatius de caire innovador que afavoreixin la qualitat i la innovació en l’FP.

A través del Pla de Mesures Innovació a l’FP es potencien iniciatives que posen en valor l’experimentació, el foment de les competències clau i professionals, el treball en equip i en col·laboració amb altres agents i/o centres educatius, el treball i l’aprenentatge per projectes, l’orientació educativa i professional, la millora de l’èxit educatiu i el foment de la inserció laboral,  entre altres elements clau.

9 edicions, del 2011 al 2020:

  • Més de 500 projectes innovadors han participat
  • 166 projectes resolts favorablement
  • Més de 5.000 alumnes d’FP hi han participat

Projectes resolts favorablement en les 9 edicions

https://innovabloc.jimdofree.com/

Convocatòria 9a edició, curs 2019-2020

Documentació a presentar per a la formalització dels projectes aprovats en la 9a edició:

1a fase. Pendent confirmar nova data de termini, en vistes a l’afectació de la nova situació de tancament dels centres i instituts d’FP:

  • Conveni de col·laboració.
  • Fotocòpia del NIF del centre.
  • Original de la signatura de manifestació de cessió de drets d’imatge (menors i majors d’edat) Aquest document només l’hauran de signar les persones (principalment alumnat) que apareixen a les fotografies que se sol·liciten en la 2a fase.
  • Carta que acompanya la documentació de la 1a fase.

2a fase. Fins el dia 15 d’octubre de 2020, com a màxim:

Si vols més informació sobre el projecte contacta amb gsepulveda@fundaciobcnfp.cat