Suport a projectes innovadors de Formació Professional

Amb el suport de:

El projecte d’innovació a l’FP de la Fundació té com a objecte premiar els centres que impulsin projectes educatius de caire innovador que afavoreixin la qualitat i la innovació en l’FP.

A través del Pla de Mesures Innovació a l’FP es potencien iniciatives que posen en valor l’experimentació, el foment de les competències clau i professionals, el treball en equip i en col·laboració amb altres agents i/o centres educatius, el treball i l’aprenentatge per projectes, l’orientació educativa i professional, la millora de l’èxit educatiu i el foment de la inserció laboral,  entre altres elements clau.

10 edicions, del 2011 al 2021:

  • Més de 500 projectes innovadors han participat
  • 166 projectes resolts favorablement
  • Més de 5.000 alumnes d’FP hi han participat

Última convocatòria d’ajuts pel curs 2020-2021 (tancada)

Fases d’entrega de la documentació dels projectes resolts favorablement en la convocatòria del curs 2020-2021.

2a Fase: Fins el dia 19 d’octubre de 2021, com a màxim: La presentació de la documentació d’aquesta fase també es farà a través del formulari web. Es poden descarregar les plantilles a continuació:

A enviar per correu electrònic a jcanalda@fundaciobcnfp.cat:

Un cop el centre presenti tota la documentació la Fundació BCN FP validarà tota la documentació presentada i efectuarà el pagament.


Consulta aquí tots els projectes participants al llarg de les 10 edicions del Pla


10è aniversari- Vídeos commemoratius

INNOVAR és una ACTITUD
Experiències INNOVADORES a l’FP


Si vols més informació sobre el projecte contacta amb gsepulveda@fundaciobcnfp.cat o jcanalda@fundaciobcnfp.cat