Suport a projectes innovadors de Formació Professional

El projecte d’innovació a l’FP de la Fundació té com a objecte premiar els centres que impulsin projectes educatius de caire innovador que afavoreixin la qualitat i la innovació en l’FP.

A través del Pla de Mesures Innovació a l’FP es potencien iniciatives que posen en valor l’experimentació, el foment de les competències clau i professionals, el treball en equip i en col·laboració amb altres agents i/o centres educatius, el treball i l’aprenentatge per projectes, l’orientació educativa i professional, la millora de l’èxit educatiu i el foment de la inserció laboral,  entre altres elements clau.

9 edicions, del 2011 al 2020:

  • Més de 500 projectes innovadors han participat
  • 166 projectes resolts favorablement
  • Més de 5.000 alumnes d’FP hi han participat

Convocatòria d’ajuts pel curs 2020-2021

Període de presentació de sol·licituds: Des del 17/11/2020 fins al 17/12/2020

Període de resolució de les sol·licituds presentades: 1a quinzena febrer 2021

Projectes resolts favorablement en les 9 edicions

https://innovabloc.jimdofree.com/

Si vols més informació sobre el projecte contacta amb gsepulveda@fundaciobcnfp.cat o jcanalda@fundaciobcnfp.cat