Suport a projectes innovadors de Formació Professional

Amb el suport de:

El projecte d’innovació a l’FP de la Fundació té com a objecte premiar els centres que impulsin projectes educatius de caire innovador que afavoreixin la qualitat i la innovació en l’FP.

A través del Pla de Mesures Innovació a l’FP es potencien iniciatives que posen en valor l’experimentació, el foment de les competències clau i professionals, el treball en equip i en col·laboració amb altres agents i/o centres educatius, el treball i l’aprenentatge per projectes, l’orientació educativa i professional, la millora de l’èxit educatiu i el foment de la inserció laboral,  entre altres elements clau.

10 edicions, del 2011 al 2021:

  • Més de 500 projectes innovadors han participat
  • 166 projectes resolts favorablement
  • Més de 5.000 alumnes d’FP hi han participat

Última convocatòria d’ajuts pel curs 2020-2021 (tancada)

Fases d’entrega de la documentació dels projectes resolts favorablement en la convocatòria del curs 2020-2021. L’entrega en ambdues fases es farà a través d’aquest FORMULARI WEB.

1a Fase: Fins el dia 25 de març de 2021, com a màxim:

  • Presentació del conveni de col·laboració mitjançant la signatura digital. En el cas que NO es disposi de signatura digital, caldrà signar-lo manualment, escanejar-lo i enviar-lo a través del formulari especificat i també a l’adreça postal de la Fundació BCN FP.
  • Còpia de la targeta acreditativa del NIF del centre educatiu.

2a Fase: Fins el dia 19 d’octubre de 2021, com a màxim: La presentació de la documentació d’aquesta fase també es farà a través del formulari web, el qual serà actualitzat per aquesta 2a fase a partir del 25 de març de 2021.

  • Presentació de la justificació documental de la despesa mitjançant factures.
  • Certificat de dades bancàries del centre.
  • Memòria executiva del projecte.
  • Breu reportatge gràfic del projecte (màxim 5 fotografies i/o algun vídeo)
  • Validació per part de la Fundació BCN FP de la documentació presentada.

Consulta aquí tots els projectes participants al llarg de les 10 edicions del Pla


10è aniversari- Vídeos commemoratius

INNOVAR és una ACTITUD
Experiències INNOVADORES a l’FP


Si vols més informació sobre el projecte contacta amb gsepulveda@fundaciobcnfp.cat o jcanalda@fundaciobcnfp.cat