El projecte d’innovació a l’FP de la Fundació té com a objecte premiar els centres que impulsin projectes educatius de caire innovador que afavoreixin la qualitat i la innovació en l’FP.

Objectius específics:

 • Impulsar la innovació metodològica centrada en un aprenentatge actiu, que tingui present el treball en equip, l’avaluació per competències, l’emprenedoria, la gestió del talent o les competències bàsiques com la creativitat o la comunicació.
 • Posicionar el centre com a espai per al desenvolupament integral, centre de vida professional, d’investigació i recerca, i d’aprenentatge significatiu.
 • Centrar la innovació en l’alumnat com a protagonista fonamental del procés d’ensenyament-aprenentatge.
 • Fer aflorar les potencialitats de l’alumnat contribuint a la millora de la seva ocupabilitat i les seves competències personals.
 • Generar noves oportunitats educatives per prevenir l’abandonamentescolar prematur.

13 edicions, del 2011 al 2024:

 • Més de 700 projectes innovadors han participat
 • 415 projectes resolts favorablement
 • Més de 5.000 alumnes d’FP hi han participat

Projectes i Centres resolts favorablement, curs 2023-2024

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ:

1a Fase: Fins el dia 20 de març de 2024, com a màxim:

La presentació de la documentació d’aquesta fase es farà via correu electrònic a gsepulveda@fundaciobcnfp.cat i jcanalda@fundaciobcnfp.cat

 1. El CENTRE 1 i el CENTRE 2 hagin signat el present conveni de col·laboració mitjançant la signatura digital i el CENTRE 1 l’hagi fet arribar.

En el cas que no es disposi de signatura digital, caldrà signar-lo manualment, escanejar-lo i enviar-lo per correu electrònic i també a l’adreça postal de la Fundació BCN.

 1. El CENTRE 1 hagi presentat la carta que acompanya el conveni de col·laboració, dirigida a direcció-gerènciade la Fundació BCN (model de carta).
 2. La Fundació BCN disposi d’una còpia de la targeta acreditativa del número d’identificació fiscal (NIF) dels dos centres educatius beneficiaris.

En aquest cas la Fundació BCN només reclamarà aquest document als centres dels que no disposi la informació. 

2a Fase: Fins el dia 18 d’octubre de 2024, com a màxim:

La presentació de la documentació d’aquesta fase es faràvia formulari web seguint aquest enllaç on es troba la documentació per complimentar.En aquesta segona fase, el CENTRE 1 i el CENTRE 2, per separat, hauran de:

 1. Presentar la carta que acompanya a la documentació corresponent a la 2a fase, dirigida a direcció-gerènciade la Fundació BCN.
 2. Justificar documentalment la despesa mitjançant factures.
 3. Presentar el certificat de dades bancàries del centre.
 4. Presentar la memòria executiva del projecte.
 5. Presentar un breu reportatge gràfic del projecte (màxim 5 fotografies i/o algun vídeo).  

La FUNDACIÓ BCN hagi validat la documentació presentada i hagi valorat positivament la memòria executiva.


Consulta aquí TOTS els projectes participants en les 12 edicions


#PlaMesuresInnovacióFP

Amb el suport de:


Si vols més informació sobre el projecte contacta amb gsepulveda@fundaciobcnfp.cat o jcanalda@fundaciobcnfp.cat