El projecte d’innovació a l’FP de la Fundació té com a objecte premiar els centres que impulsin projectes educatius de caire innovador que afavoreixin la qualitat i la innovació en l’FP.

Objectius específics:

 • Impulsar la innovació metodològica centrada en un aprenentatge actiu, que tingui present el treball en equip, l’avaluació per competències, l’emprenedoria, la gestió del talent o les competències bàsiques com la creativitat o la comunicació.
 • Posicionar el centre com a espai per al desenvolupament integral, centre de vida professional, d’investigació i recerca, i d’aprenentatge significatiu.
 • Centrar la innovació en l’alumnat com a protagonista fonamental del procés d’ensenyament-aprenentatge.
 • Fer aflorar les potencialitats de l’alumnat contribuint a la millora de la seva ocupabilitat i les seves competències personals.
 • Generar noves oportunitats educatives per prevenir l’abandonamentescolar prematur.

12 edicions, del 2011 al 2023:

 • Més de 700 projectes innovadors han participat
 • 415 projectes resolts favorablement
 • Més de 5.000 alumnes d’FP hi han participat

NOVA CONVOCATÒRIA, curs 2023-2024

A) Línia d’actuació A – ENLLAÇ AL FORMULARI

B) Línia d’actuació B – ENLLAÇ AL FORMULARI

La convocatòria d’ajuts s’adreça a tots els centres i/o instituts que imparteixen ensenyaments de Formació Professional inicial (inclosos també els d’esports i artístics) de la demarcació de Barcelona i té l’objectiu de premiar projectes educatius de caire innovador.  

 Calendari de participació:

 • Publicació convocatòria: 9 de novembre de 2023
 • Termini per a presentar sol·licituds: 19 de desembre de 2023
 • Resolució: primera quinzena de febrer de 2024

Consulta aquí TOTS els projectes participants en les 12 edicions


#PlaMesuresInnovacióFP

Amb el suport de:


Si vols més informació sobre el projecte contacta amb gsepulveda@fundaciobcnfp.cat o jcanalda@fundaciobcnfp.cat