El projecte d’innovació a l’FP de la Fundació té com a objecte premiar els centres que impulsin projectes educatius de caire innovador que afavoreixin la qualitat i la innovació en l’FP.

A través del Pla de Mesures Innovació a l’FP es potencien iniciatives que posen en valor l’experimentació, el foment de les competències clau i professionals, el treball en equip i en col·laboració amb altres agents i/o centres educatius, el treball i l’aprenentatge per projectes, l’orientació educativa i professional, la millora de l’èxit educatiu i el foment de la inserció laboral,  entre altres elements clau.

11 edicions, del 2011 al 2022:

  • Més de 700 projectes innovadors han participat
  • 363 projectes resolts favorablement
  • Més de 5.000 alumnes d’FP hi han participat

CONVOCATÒRIA, curs 2021-2022

El Pla d’Innovació està impulsat per la Fundació BCN Formació Professional, amb la col·laboració de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Diputació de Barcelona, amb l’objectiu principal de fomentar la innovació i la qualitat del sistema de Formació Professional a la demarcació de Barcelona.

La convocatòria d’ajuts s’adreça a tots els centres i/o instituts que imparteixen ensenyaments de Formació Professional inicial (inclosos també els d’esports i artístics) de la demarcació de Barcelona i té l’objectiu de premiar projectes educatius de caire innovador.   

FORMULARI per a la presentació de la documentació de la 2a fase dels projectes resolts favorablement al curs 2021-22:

Fins el dia 19 d’octubre de 2022, com a màxim:


Consulta aquí TOTS els projectes participants en les 11 edicions


#PlaMesuresInnovacióFP

Amb el suport de:


Si vols més informació sobre el projecte contacta amb gsepulveda@fundaciobcnfp.cat o jcanalda@fundaciobcnfp.cat