El sector del vehicle elèctric en clau d’FP

En aquest estudi es realitza una radiografia en clau d’FP de la situació actual al sector del vehicle elèctric a la província de Barcelona. L’estudi té l’objectiu de conèixer les principals tendències i dinàmiques del mercat de treball en aquest sector i identificar les necessitats formatives que detecten les empreses entre les seves plantilles. D’una banda, es descriuen les tendències de futur d’aquest sector i s’identifiquen els perfils més demandats, de difícil cobertura i emergents. De l’altra, s’exposa i s’analitza l’oferta d’FP del sistema educatiu i de l’FP per a l’ocupació vinculada al sector –principalment, de les famílies professionals de fabricació mecànica, transport i manteniment de vehicles i electricitat i electrònica-, fent especial al·lusió als seus punts forts i febleses. Es mostra quina és l’oferta formativa innovadora que estan impulsant els diferents subsectors de l’FP (cursos d’especialització, actuacions formatives dissenyades pels gremis professionals amb el suport de les administracions, etc.) i també des de l’àmbit universitari, per tal de donar resposta a les fortes necessitats de qualificació professional que té aquest sector immers en una profunda transformació. En definitiva, la finalitat última d’aquest estudi és la d’apuntar potencials oportunitats de millora associades a la planificació estratègica i el disseny de l’oferta formativa d’FP.

L’estudi s’ha elaborat partir d’una enquesta en la qual han participat més de 200 organitzacions del sector i de 17 entrevistes amb diferents agents clau. Ha estat desenvolupat per la Fundació BCN Formació Professional amb el suport de la diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Compartir