L’estat actual i l’escenari futur de la logística i l’FP a Europa

En aquest informe presentem les dades recopilades i analitzades per les 8 organitzacions participants en l’estudi durant l’any 2021 com per exemple: l’actual indústria logística europea als Països Baixos, Estònia, Espanya, Portugal, Suècia i Finlàndia; futurs reptes i tendències en logística; la manera en què les empreses s’estan adaptant a nous models;  els perfils professionals i habilitats més sol·licitades de l’FP en el mercat laboral – en l’actualitat i les que anticipen que se sol·licitaran- així com una selecció de bones pràctiques amb potencial de transferibilitat.

Compartir