L’FP Dual rotatòria: metodologia i oportunitats

Aquesta recerca, elaborada conjuntament amb la Fundació Bertelsmann, aborda la modalitat rotatòria de l’ FP Dual, modalitat en que els aprenents desenvolupen la seva formació pràctica rotant entre empreses del mateix sector i territori tot adquirint una visió més transversal de les potencials tasques que hauran de desenvolupar.
A través d’un estudi de casos d’implementació de la modalitat rotatòria (recollida a la nova llei d’ FP) s’identifiquen potencialitats, beneficis, punts de millora i aporta referents en que basar-se a l’hora de plantejar-se l’impuls d’itineraris duals rotatoris.
Compartir