Població jove 16 a 24 anys desocupada sense estudis postobligatoris

La Fundació BCN Formació Professional ha participat amb el Consell Econòmic i Social de l’Ajuntament de Barcelona en la identificació, localització i descripció de bosses d’atur juvenil amb baixos nivells de qualificació a Barcelona ciutat i en la localització de territoris potencialment més exposats a aquest fenomen a la RMB. L’eina i informació generada ha de servir per assolir quatre objectius:

✔ Comptabilitzar el fenomen amb dades reals del darrer cens de població.
✔ Establir mecanismes de prevenció d’aquest fenomen.
✔ Dotar de prioritats i continguts els dispositius d’orientació.
✔ Generar formacions que permetin una incorporació efectiva a un itinerari formatiu o a un lloc de treball en sectors rellevants.

Compartir