El Sector Sanitari i Sociosanitari en clau d’FP

En aquest estudi es realitza una radiografia en clau d’FP de la situació actual al sector sanitari i d’atenció i cures a les persones grans i dependents. L’anàlisi efectuada ha implicat conèixer les característiques, dinàmiques i tendències del mercat de treball en aquests sectors i analitzar amb mirada prospectiva les necessitats formatives de la diferent oferta d’FP. Es descriuen les tendències innovadores d’aquests sectors i s’identifiquen els perfils més demandats, de difícil cobertura i emergents. Tot això amb la finalitat última d’identificar les potencials implicacions i oportunitats associades per a la planificació estratègica i el disseny de l’oferta formativa d’FP.

L’estudi s’ha elaborat partir d’una enquesta en la qual han participat més de 250 organitzacions del sector i de 33 entrevistes i 4 grups de discussió amb diferents agents clau. Ha estat desenvolupat per la Fundació BCN Formació Professional en col·laboració amb CaixaBank Dualitza i amb el suport de Barcelona Activa.

Compartir