Actualització dels perfils del Port de Barcelona

Aquesta recerca, emmarcada en el projecte YEP MED de l’Escola Europea i Port de Barcelona, té l’objectiu d’actualitzar la recerca “Perfils professionals de la comunitat portuària de Barcelona” (Fundació BCN Formaciío Professional, 2017). L’actualització de perfils s’ha portat a terme degut als canvis detectats en la configuració d’aquests a partir d’un increment de l’ús de noves tecnologies, la situació pandèmica, l’automatització de processos, l’increment de l’interès per la sostenibilitat o les noves tendències del sector logístic, molt vinculat a l’activitat portuària. Aquest estudi s’ha portat a terme amb la participació dels membres de la Taula de Formació del Consell Rector del Port de Barcelona i d’empreses significatives de la comunitat portuària i abasta els subsectors de la Logística Marítima-Portuària, Terminals estibadores, Transport rodat i Sector Nàutic.

Compartir