El sector de les energies renovables en clau d’FP

Aquest estudi analitza el sector de les energies renovables des d’un enfocament en clau d’FP. La diagnosi duta a terme ha posat el focus en conèixer i analitzar les característiques i dinàmiques del mercat de treball, les necessitats formatives i competencials de les empreses i la diferent oferta de formació professional. A més, es descriuen les principals tendències innovadores i s’identifiquen els perfils més demandats, de difícil cobertura i emergents, amb la finalitat última de plantejar estratègies i accions o iniciatives que donin resposta a les necessitats del sector.

L’estudi s’ha elaborat partir d’una enquesta en la qual han participat gairebé 100 empreses de diferent tipologia (sector fotovoltaic, solar tèrmica, eòlica, bioenergia, etc.) i de 28 entrevistes i 1 grup de discussió amb diferents agents clau, en els quals han participat unes 50 persones, aproximadament.

Compartir