Diagnosi de Reus en clau de FP

Informe elaborat a demanda de la Regidoria d’Educació i la Regidoria d’Empresa i Ocupació de Reus (Mas Carandell) per tal d’impulsar i servir de base pel Consell Territorial de la Formació Professional de la ciutat. Des de la  Fundació BCN Formació Professional  hem elaborat la “Diagnosi de Reus en clau de FP” on s’aborden tendències demogràfiques, de mercat de treball, oferta i demanda de formació i un treball amb agents socials i teixit productiu per tal de detectar les necessitats de perfils professionals i talent del territori. La informació recollida en aquest document és la base per analitzar i coordinar l’oferta de formació professional inicial i per a l’ocupació de la ciutat, tenint present l’evolució del mercat laboral local i les noves necessitats formatives en funció dels perfils professionals actuals i emergents.

Compartir