La Formació Professional i l’activitat econòmica a Rubí

El present estudi pretén aportar llum sobre l’estat de la formació professional a la ciutat de Rubí per a la presa de decisions en matèria educativa i formativa. L’estudi està estructurat en dos grans blocs, el primer centrat en l’anàlisi quantitatiu que les dades disponibles ens permeten elaborar i el segon caracteritzat per l’extracció del coneixement que els agents educatius i econòmics tenen.

Compartir