Sectors econòmics i FP a l’AMB. Sector: Logístic

El Cas de la logística.

La Fundació BCN Formació Professional elabora els estudis “Els sectors econòmics emergents i la formació professional a la Regió Metropolitana de Barcelona”. Aquestes publicacions desenvolupen una anàlisi econòmica i del mercat laboral vinculat a sectors emergents. A més, analitzen quines són les necessites formatives d’aquests a partir d’un treball estret amb el teixit productiu associat. Per a la seva realització participen persones i entitats expertes de l’àmbit formatiu i del sector.

L’onzena edició de la col·lecció “Els sectors econòmics emergents i la formació professional a la RMB” està dedicada al sector logístic. L’objectiu de la qual és valorar l’adequació de l’oferta de formació professional a les transformacions i tendències de les ocupacions principals del sector logístic. A partir dels resultats de l’anàlisi entre els continguts formatius de l’oferta formativa professional vinculada a la logística i les competències professionals requerides pel mercat logístic, s’ha proposat un seguit de línies d’actuació per adaptar i millorar la resposta del sistema de formació professional als requeriments del sector.

Compartir