Estudi “Estat de l’FP Inicial a l’AMB”

Des de l’Observatori i amb la implicació de l’IERMB s’ha elaborat l’estudi “L’activitat emprenedora de les persones amb estudis d’FP. GEM-Catalunya”.

La gran novetat és l’anàlisi de l’emprenedoria des de l’òptica de l’FP i s’ha fet  a partir de les dades de GEM – Catalunya  (Observatori Català de Creació d’empreses: Global Entreneurship Monitor). Aquest aporta un important coneixement sobre els perfils dels emprenedors catalans i la seva contribució a l’economia des de l’òptica de la formació professional. 

Un dels resultats més destacables és l’increment de l’activitat emprenedora  entre els graduats en formació professional malgrat la crisi econòmica actual. 


Adequació de l’oferta formativa de l’FP a les necessitats del sistema productiu de Terrassa

L’Observatori de l’FP ha elaborat un estudi sobre l’encaix de l’FP i el teixit productiu a Terrassa per encàrrec del Consell de l’FP de Terrassa .  

S’han analitzat dades sobre el sistema de l’FP inicial i per l’ocupació, així com s’han detectat reptes i perfils professionals emergents —o que requereixen de noves competències—  en 17 de les 24 famílies professionals que s’oferten a Catalunya.

Aquest estudi ha estat possible gràcies a la participació dels agents locals, tant educatius, econòmics com de coneixement de la ciutat. Cal destacar la implicació del Servei d’estudis i Observatori de la ciutat de l’Ajuntament de Terrassa i agrair la participació de les següents entitats: Ajuntament de Terrassa, Cambra de Comerç, CCOO, CECOT, CET s. XX, Consell de l’FP de Terrassa, COPCISA, Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Estamp Spain, Foment de Terrassa, Gremi empresarial d’hoteleria de Terrassa, Gremi Tèxtil de Terrassa, Institut Cavall Bernat, Institut Nicolau Copèrnic, Institut Santa Eulàlia, Institut Terrassa, Lamp Lighting, Mútua de Terrassa, Productos Aditivos, Sant Domènec Savio – Salesians de Terrassa, Servei d’Estudis i Observatori de la Ciutat. Ajuntament de Terrassa


La Formació Professional i l’activitat econòmica a Rubí

El present estudi pretén aportar llum sobre l’estat de la formació professional a la ciutat de Rubí per a la presa de decisions en matèria educativa i formativa. L’estudi està estructurat en dos grans blocs, el primer centrat en l’anàlisi quantitatiu que les dades disponibles ens permeten elaborar i el segon caracteritzat per l’extracció del coneixement que els agents educatius i econòmics tenen.