Guia pràctica per implementar l’FP Dual als ajuntaments


En aquest informe s’explica el procés d’implementació de l’FP dual dins dels ajuntaments per tal de facilitar-ne l’extensió. Es parteix de l’experiència de dotze ajuntaments que ja tenen alumnat d’FP dual, s’analitza com sorgeix la iniciativa, com es va implementar, quines barreres s’han detectat i quines propostes hi ha per millorar l’experiència. Com a síntesi d’aquestes experiències i d’altra informació complementària, es presenten una sèrie d’eines per acompanyar i facilitar l’adopció i l’extensió de l’FP dual als ens locals. Destaca una petita guia que inclou arguments favorables a l’impuls d’aquesta modalitat, un resum dels passos que cal seguir per acollir alumnat dual i un calendari orientatiu amb la informació tècnica més rellevant.

Conferència i benchmarking internacional sobre FP Dual

El passat divendres 20 de setembre, de 9:00 a 14:00h, el Caixa Fòrum va acollir la conferència Dual VET Management: The role of Cities and Local Governments, impulsada per la Fundació BCN Formació Professional i Barcelona Activa i que va inaugurar el regidor de Cultura, Educació i Ciència de Barcelona Joan Subirats, Montserrat Ballarín en representació de l’AMB i el president del Consell de la Formació Professional de Catalunya, Fabián Mohedano.

Van participar d’aquesta conferència els principals responsables de la formació de ciutats com Montreal, Dublín, Espoo, Brussel·les i Munich. Les seves intervencions es van enfocar a difondre diferents models, iniciatives d’èxit i maneres d’incidir sobre la formació professional i el sistema d’FP dual des de l’àmbit municipal.

En el marc de la conferència també es va desenvolupar una taula rodona en que els ajuntaments de Molins de Rei, Barcelona, Cornellà de Llobregat, Viladecans i Granollers van exposar la seva experiència i valoració d’haver desenvolupat places de formació dual a la mateixa estructura de l’Ajuntament.

Aquesta conferència ha estat generadora d’un gran interès entre la comunitat educadora i el territori i va comptar amb l’assistència d’unes 300 persones, principalment procedents d’ajuntaments i altres administracions, centres formatius, empreses i agents socials.

Document Benchmarquing


FP i tendències de futur. Perfils professionals i sectors emergents

En aquest estudi trobareu en quines ocupacions es busquen professionals i què és el que demanen les empreses


Tribunes de reflexió entorn als reptes de la Formació Professional

La Fundació BCN Formació Professional i la Fundació Bancària “la Caixa” han establert un marc de col·laboració per dur a terme el projecte Tribunes de reflexió entorn als reptes de la Formació Professional seleccionat en el marc de la Convocatòria de propostes de Reflexió del Palau Macaya.

Objectiu del projecte:
El projecte té l’objectiu de reflexionar a l’entorn dels reptes i el futur de la Formació Professional per als propers anys, amb la implicació i participació de tots els agents, concretant propostes de treball compartit.

Les tribunes de reflexió aprofundeixen en els principals reptes identificats ens els grups de discussió desenvolupats des de l’any 2017 posant en valor els aspectes que els diferents actors de l’àmbit de l’FP han considerat determinants per a l’establiment d’una formació més innovadora, vinculada a l’empresa, eficient i de qualitat, que ofereixi el màxim d’oportunitats a les persones, justa i equitativa.

Aquestes activitats han permès, a més a més, establir els punts forts, els punts febles, les oportunitats i les amenaces de l’FP actual, tot tenint com a referent les empreses de Barcelona i de l’àrea metropolitana, la inserció al món laboral de les persones que estudien FP i el desenvolupament econòmic d’aquest context territorial.

Contingut de les taules

Tribunes Palau Macaya

Video Tribunes Palau Macaya

Llistat de projectes seleccionats Palau Macaya


L’activitat emprenedora de les persones amb estudis d’FP (GEM – Catalunya)

Des de l’Observatori i amb la implicació de l’IERMB s’ha elaborat l’estudi “L’activitat emprenedora de les persones amb estudis d’FP. GEM-Catalunya”.

La gran novetat és l’anàlisi de l’emprenedoria des de l’òptica de l’FP i s’ha fet  a partir de les dades de GEM – Catalunya  (Observatori Català de Creació d’empreses: Global Entreneurship Monitor). Aquest aporta un important coneixement sobre els perfils dels emprenedors catalans i la seva contribució a l’economia des de l’òptica de la formació professional. 

Un dels resultats més destacables és l’increment de l’activitat emprenedora entre els graduats en formació professional malgrat la crisi econòmica actual. 

Us el podeu descarregar en format pdf


Estudi joves amb necessitats d’inserció educativa o laboral

L’objectiu d’aquest estudi és poder identificar els i les joves d’entre 16 i 24 anys de la ciutat de Barcelona que no estan ni treballant ni estudiant tant des del punt de vista de la quantitat de persones joves que es troben en aquesta situació, així com conèixer les seves característiques sociodemogràfiques. Alhora, i en la mesura del possible, poder localitzar la seva ubicació en la ciutat.

L’anàlisi estima el volum de joves d’entre 16 i 24 anys que no estan estudiant ni treballant: a la ciutat de Barcelona s’estima que n’hi ha 17.038, el 13,2% de la població jove d’aquestes edats. Una de les conclusions que se’n deriven és la importància de donar suport als i les joves de la ciutat en les etapes de transició tant educatives com laboral.

Presentació Estudis Joves NEET

Informe Joves NEET