Aprovat el projecte europeu Logistic VET Hub presentat per Xarxa FP dins l’Acció Clau 2 -VET – Cooperació entre organitzacions en l’àmbit de la Formació Professional, corresponents a la convocatòria 2021 del nou programa Erasmus +.

L’objectiu del projecte és la creació d’un partenariat internacional entre experts d’organitzacions, empreses i centres d’FP que imparteixen cicles de relacionats amb el sector logístic per tal d’intercanviar bones pràctiques, elaborar recomanacions i analitzar els perfils, competències i ocupacions segons les necessitats i tendències del sector logístic a Europa. El projecte té una duració de dos anys i compta amb la participació de la Fundació BCN Formació Professional, l’Ajuntament de Lisboa, l’Ajuntament de Skelleftea, la Federació Municipal d’Educació de Rovaniemi (REDU), SAVO Vocational College de Kuopio, Tartu Vocational College, i Alfa College de Groningen, així com amb l​’assessorament de l’Institut Cotes Baixes d’Alcoi i el Consorci de la Zona Franca de Barcelona.