El Govern de la Generalitat impulsa una campanya institucional per fer arribar a totes les persones, així com a tots els centres de treball o de formació, la importància de l’acreditació de competències.

És l’oportunitat d’aconseguir una acreditació oficial mitjançant la demostració d’allò que la persona usuària és capaç de fer, a partir de la seva experiència professional o la seva formació no reconeguda oficialment.

La persona usuària ha de participar en un seguit d’entrevistes que preferentment són virtuals, en les quals ha de demostrar competències professionals que constitueixen part d’un certificat o títol professional.

Si la persona demostra que ha adquirit les unitats de competència, obté una certificació oficial que permet convalidar i completar la formació d’un Certificat Professional o Títol de Formació Professional.

L’obtenció d’un certificat d’acreditació facilita el desenvolupament professional i personal millorant el currículum i les possibilitats de trobar feina. A més, quan s’acaba el procediment, la persona usuària rep una orientació sobre quin itinerari formatiu pot seguir.

A partir del 2022 l’acreditació serà un servei regular i estable, i la ciutadania es podrà inscriure sense cap cost els 365 dies de l’any de totes les competències professionals incloses en certificats professionals i títols de formació professional que s’ofereixen a Catalunya.

A https://fp.gencat.cat/ca/acreditacio/em-vull-acreditar/ s’anirà publicant la informació més actualitzada sobre aquest nou servei. En la mesura que més persones acreditin les seves competències professionals, més reforçat sortirà el Sistema FPCAT.