Organitzem la jornada Formativa online: “La revolució al sector del vehicle elèctric: Posicions laborals que obren les noves tecnologies”

El proper dijous 27 de gener organitzem la jornada Formativa online: “La revolució al sector del vehicle elèctric: Posicions laborals que obren les noves tecnologies” de 12h a 13h. La inscripció a la jornada es formalitzarà responent un qüestionari (5-10 minuts), a partir del següent enllaç:https://bit.ly/3qmYzPw

Eva Menor Cantador, Diputada presidenta de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona, obrirà l’acte i com experts comptarem amb Carlos Àlvarez, fundador de LUPA i David de Diego, FIEA i “Luz de Cruce” (COPE).

El desenvolupament de noves tecnologies ja està revolucionant el sector de l’automoció i començant a configurar el que en un futur cada cop més proper serà la nova mobilitat. En aquesta sessió organitzada per la Fundació BCN Formació Professional i CIAC analitzem quins perfils i competències professionals són necessàries per adquirir posicions de lideratge i competitivitat a un sector en profunda evolució.

Aquesta jornada s’emmarca en un estudi que la Diputació de Barcelona, l’AMB i la Fundació BCN Formació Professional estan impulsant per conèixer les necessitats de talent i els perfils professionals emergents al sector de la nova mobilitat.

Aprovat el projecte europeu Logistic VET Hub presentat per Xarxa FP

Aprovat el projecte europeu Logistic VET Hub presentat per Xarxa FP dins l’Acció Clau 2 -VET – Cooperació entre organitzacions en l’àmbit de la Formació Professional, corresponents a la convocatòria 2021 del nou programa Erasmus +.

L’objectiu del projecte és la creació d’un partenariat internacional entre experts d’organitzacions, empreses i centres d’FP que imparteixen cicles de relacionats amb el sector logístic per tal d’intercanviar bones pràctiques, elaborar recomanacions i analitzar els perfils, competències i ocupacions segons les necessitats i tendències del sector logístic a Europa. El projecte té una duració de dos anys i compta amb la participació de la Fundació BCN Formació Professional, l’Ajuntament de Lisboa, l’Ajuntament de Skelleftea, la Federació Municipal d’Educació de Rovaniemi (REDU), SAVO Vocational College de Kuopio, Tartu Vocational College, i Alfa College de Groningen, així com amb l​’assessorament de l’Institut Cotes Baixes d’Alcoi i el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. 

El Govern de la Generalitat possibilita l’oportunitat d’aconseguir una acreditació oficial de les competències professionals

El Govern de la Generalitat impulsa una campanya institucional per fer arribar a totes les persones, així com a tots els centres de treball o de formació, la importància de l’acreditació de competències.

És l’oportunitat d’aconseguir una acreditació oficial mitjançant la demostració d’allò que la persona usuària és capaç de fer, a partir de la seva experiència professional o la seva formació no reconeguda oficialment.

La persona usuària ha de participar en un seguit d’entrevistes que preferentment són virtuals, en les quals ha de demostrar competències professionals que constitueixen part d’un certificat o títol professional.

Si la persona demostra que ha adquirit les unitats de competència, obté una certificació oficial que permet convalidar i completar la formació d’un Certificat Professional o Títol de Formació Professional.

L’obtenció d’un certificat d’acreditació facilita el desenvolupament professional i personal millorant el currículum i les possibilitats de trobar feina. A més, quan s’acaba el procediment, la persona usuària rep una orientació sobre quin itinerari formatiu pot seguir.

A partir del 2022 l’acreditació serà un servei regular i estable, i la ciutadania es podrà inscriure sense cap cost els 365 dies de l’any de totes les competències professionals incloses en certificats professionals i títols de formació professional que s’ofereixen a Catalunya.

A https://fp.gencat.cat/ca/acreditacio/em-vull-acreditar/ s’anirà publicant la informació més actualitzada sobre aquest nou servei. En la mesura que més persones acreditin les seves competències professionals, més reforçat sortirà el Sistema FPCAT.

PRIMER PROJECTE DE MOBILITAT AMB ESTUDIANTS DE PFI

El projecte PFI: Pràctiques professionals a la EU de Xarxa FP pretén millorar l’ocupabilitat i evitar la desvinculació del sistema educatiu de persones joves estudiants de PFI, i suposa un pas endavant en la internacionalització dels programes de formació i inserció del nostre país. El projecte parteix d’una anàlisi actualitzada de les necessitats comunes dels centres d’FP que conformen el Consorci promotor de la iniciativa, i de la voluntat de tots ells de començar a oferir oportunitats de mobilitat més inclusives pel seu alumnat de PFI.

El projecte inclou 3 mobilitats grupals de 15 dies per a un total de 32 estudiants de PFI, a les ciutats de Lisboa (Portugal), Munic (Alemanya) i Tolosa (França). Les mobilitats es duran a terme al llarg del mes de maig de 2022:

– Munic (1a i 2a setmana de maig): 10 estudiants + 2 acompanyants

– Lisboa (2a i 3a setmana de maig): 11 estudiants + 2 acompanyants

– Tolosa (3a i 4a setmana de maig): 11 estudiants + 2 acompanyants


El projecte va destinat a persones joves amb menys oportunitats, amb obstacles per motius socials, educatius i culturals que els dificulten l’accés al mercat de treball.


Els objectius específics del projecte són:

-Facilitar el desenvolupament de competències de base, transversals, tècniques i professionals entre l’alumnat de PFI.

-Facilitar el desenvolupament de competències lingüístiques en anglès o francès entre l’alumnat de PFI.

-Dotar l’alumnat de PFI de més experiència laboral dins del sector professional dels seus estudis.

-Potenciar el sentiment de pertinença a la Unió Europea entre l’alumnat de PFI.

-Reforçar l’autoestima i la motivació de l’alumnat de PFI per fomentar la seva transició a l’FP Inicial.

-Acompanyar i capacitar l’alumnat de PFI en la presa de decisions respecte a la trajectòria educativa i/o professional que vulgui emprendre.

-Sensibilitzar i empoderar als centres d’FP amb noves eines, mètodes i continguts perquè a mitjà termini comencin a impulsar els seus propis projectes de mobilitat per a alumnat de PFI.

-Reforçar les capacitats de gestió dels equips directius i la cooperació transfronterera dels centres d’FP.

-Reforçar el partenariat nacional i internacional de Xarxa FP.

Els resultats esperats són:

-Disposar de persones joves professionals amb una major ocupabilitat, que faciliti la seva inserció en el mercat de treball.

-Disposar de persones joves professionals amb més motivació i autoconfiança per afrontar la transició a l’FP Inicial.

-Disposar de centres d’FP sensibilitzats i empoderats per impulsar els seus propis projectes de mobilitat per a alumnat de PFI.

Arrenca la 4a edició del MetròpolisFPLab curs 2021-2022

El MetròpolisFPLab, que enguany celebra la seva quarta edició, busca posar en valor el talent de l’alumnat de formació professional, apropant-lo al mercat laboral i fomentant-hi la seva inserció a través de la metodologia d’innovació oberta en un entorn realPotenciar l’emprenedoria, el treball en equip, les competències clau i l’experimentació són alguns dels objectius principals d’aquest projecte. Altres objectius del programa són:

  • Esdevenir un punt de trobada entre empreses i centres educatius de formació professional per generar valor econòmic, social i cultural al territori metropolità.
  • Que els estudiants construeixin projectes innovadors mitjançant les seves idees apropant les demandes del món empresarial i del propi territori a les capacitats de millora plantejades.
  • Fer aflorar les potencialitats de l’alumnat contribuint a la millora de la seva ocupabilitat i les seves competències personals.

Dotze empreses de diversos sectors clau en el desenvolupament social, acadèmic i econòmic de la zona ens llencen nous reptes, i busquen les millors idees per resoldre’ls. Si sou un centre d’FP de l’AMB o Bcn podeu apuntar-vos a aquesta nova edició i trobar una solució a aquests reptes.

A més a més, aquesta edició retornem a la presencialitat d’alguns dels tallers, per poder fer un millor seguiment i acompanyament de totes les vostres idees!

Si cliqueu a l’enllaç de sota, trobareu tota la infromació del projecte, les bases de la 4a edició així com els reptes llençats per les empreses , el calendari del projecte i més detalls!

Presentem el nostre nou estudi sectorial “Noves tendències i necessitats formatives en el sector de la impressió 3D” .

Barcelona i la seva regió Metropolitana ja és un dels principals pols d’impressió 3D del món.

La investigació s’ha dut a terme amb la col·laboració del CZFB i ha comptat amb el suport de l’AMB i del 3D Incubator.

La impressió 3D suposa una gran oportunitat de crear ocupació amb l’aparició de nous perfils professionals que fan necessària la incorporació d’aquesta nova forma de produir en el sistema formatiu.

La seu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha acollit la presentació de l’estudi “Noves tendències i necessitats formatives al sector de la impressió 3D”, elaborat per la Fundació BCN Formació Professional amb la col·laboració del CZFB i el suport de l’AMB i el 3D Incubator. A l’acte hi han participat Pere Navarro, delegat especial de l’Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona; Sara Berbel, presidenta de la Fundació BCN Formació Professional; Àngel Tarriño, coordinador de l´Observatori de l’FP; Pau Alarcón, tècnic de l’Observatori de l’FP; i Pablo Valderrama, director del 3D Incubator. Així mateix, la cloenda de l’acte ha estat a càrrec del director de Polítiques Socials de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’AMB, Guillem Espriu, Pere Navarro.

L´estudi destaca que Catalunya ja és un dels principals pols d´impressió 3D a nivell mundial, amb la zona de l´Àrea Metropolitana de Barcelona englobant més de la meitat de les empreses. Tot i així, la majoria de les empreses perceben barreres d’entrada importants entre les quals destaca la necessitat d’adequar l’oferta formativa a la realitat econòmica i social actual.

L’estudi ofereix, a més, informació actualitzada sobre la situació, potencialitats, tendències i necessitats actuals i de futur del sector.

Nous perfils professionals

Davant aquesta recent forma de produir han sorgit nous perfils professionals necessaris com especialistes en disseny, en post processament i acabats, o enginyers i tècnics especialitzats en impressió 3D.

Es tracta d’una gran oportunitat de crear ocupació per a la qual és necessària la incorporació de la impressió 3D al sistema formatiu. Per això, és important, en primer lloc, comptar amb professors especialitzats en la matèria per, posteriorment, oferir formació contínua per adquirir coneixements i competències en impressió 3D i crear una oferta formativa orientada a les empreses i les seves plantilles.

En aquesta línia, Pau Alarcón, de l’Observatori de l’FP de la Fundació BCN Formació Professional, ha explicat que “ampliar l’oferta formativa (mitjançant adaptacions en cicles formatius, FP Dual, etc.) contribuiria dràsticament a dinamitzar el sector i a reduir-ne les problemàtiques per trobar mà d´obra especialitzada”.

Avantatges de la impressió 3D

En els darrers anys, en què s’està desenvolupant la nova economia, la impressió 3D aporta múltiples avantatges que s’adapten a les noves maneres de consumir, de produir i de transportar. Entre elles, la producció a demanda, sense necessitat de comptar amb estocs, la llibertat en el disseny i la possibilitat de personalitzar a gran escala, la fabricació de geometries complexes i sense juntes, o la possibilitat de fabricar més a prop del consumidor final. Així mateix, el gran argument pel qual aquesta forma de producció s’està consolidant és l’augment de la sostenibilitat mediambiental i una vinculació més gran a l’economia circular.

La seva implementació a la producció industrial ha permès a les empreses augmentar la seva competitivitat mitjançant una reducció de temps i costos, ampliant les capacitats productives i la millora del servei. Com ha assenyalat Àngel Tarriño, coordinador de l’Observatori de l’FP, “si bé el sector de la impressió 3D encara es troba en una fase inicial, compta amb un potencial enorme, ja engloba àmbits molt variats i la seva evolució apunta cap a una obertura a molts altres sectors”.

Tal com ha conclòs Sara Berbel, “cal anticipar les necessitats de talent dels nous sectors productius que estan cridats a ser els drivers del canvi cap a un model més sostenible, eficaç, eficient i productiu que generarà llocs de treball i riquesa al nostre territori”.

3D Incubator i DFactory Barcelona, iniciatives pioneres

El delegat especial de l’Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, ​​Pere Navarro, ha destacat que “l’entitat està compromesa amb el desenvolupament de la indústria d’impressió 3D i va ser pionera en crear, juntament amb Leitat i l’ajuda de fons FEDER, el 3D Incubator: la primera incubadora d’Europa d’alta tecnologia en impressió 3D, per on ja han passat 75 empreses”. La mateixa incubadora es va convertir en un referent de col·laboració público-privada en crear un respirador i un bifurcador en temps rècord durant la pandèmia.

Així mateix, el CZFB inaugurarà a finals d’any la primera fase del DFactory Barcelona, ​​amb Leitat com a partner tecnològic, 17.000 m2 destinats a la indústria 4.0 i que esdevindrà el principal node d’indústria digital del sud d’Europa, on HP ha estat la primera empresa a instal·lar-s’hi per investigar en matèria d’impressió 3D.

El director de Polítiques Socials de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’AMB, Guillem Espriu, ha assenyalat “el compromís de treballar en l’estratègia metropolitana de potenciació del sector de la indústria d’impressió 3D en el marc de l’aposta per la reindustrialització del territori i la reactivació econòmica”. 

La Fundació enguany impulsa la Taula d’FP & Construcció 4.0 

La Fundació enguany ha impulsat la Taula d’FP&Construcció 4.0 amb l’objectiu de conéixer les necessitats i tendències del sector i formar el futurs professionals de la Construcció 4.0.  

La Taula s’ha reunit en quatre sessions de treball i aplega centres d’FP  de les famílies d’Edificació i Obra i Fusta i Moble, Gremis professionals, experts i agents de l’ecosistema de l’FP.  

El proper dia 3 de desembre visitarem una promoció d’habitatge públic pionera en innovació, sostenibilitat i inclusivitat, impulsada per l’IMPSOL.  

Premis DONA TIC 2021- EL TALENT DE L’FP

El dimarts 13 d’octubre 2021, dia d’Ada Lovelace, a les 19h al CosmoCaixa es va celebrar la 7a edició dels PremisPremis DonaTIC, impulsats pel  Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, en col·laboració amb l’Institut Català de les Dones, l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona y la associació Tertúlia Digital. 

Aquests guardons tenen el doble objectiu de reconèixer el paper fonamental de les dones en el món professional, empresarial i acadèmic de les noves tecnologies, i oferir referents a les nenes i adolescents que dubten si dedicar-se o no a les disciplines STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) en el futur.

En la jornada d’enguany s’han premiat vuit dones i dues iniciatives empresarials. En la categoria d’estudiant FP TIC la guanyadora 2021 ha esta Sara Puig Cabruja, estudiant dels doble titulació Desenvolupadora d’App. web i multimèdia (DAW i DAM) a Jesuïtes El Clot de Barcelona.

La Fundació participa com membre del jurat d’aquesta premis i felicita a les estudiants d’FP guardonades de totes les anteriors edicions.

2021Sara Puig CabrujaJesuïtes El Clot, BarcelonaCFGS DAM i DAW
2020Agnès Malé GabarróInstitut Esteve Terrades i Illa, Cornellà de LL.CFGS ASIX-Ciberseguretat
2019Anna Dacosta MartínInstitut Esteve Terrades i Illa, Cornellà de LL.CFGS ASIX-Ciberseguretat
2018Cristina Martin PlanellesInstitut Bosc de la Coma, OlotCFGS DAM i DAW
2017Marina Blasco SánchezInstitut Escola del Treball, BarcelonaCFGS Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics

Les dones matriculades en cicles  FP TIC representen el 9%, la inserció laboral d’aquesta família professional és del 98,92%, un sector que ha resistit molt bé la pandèmia que ha creat llocs de treball i que generarà molta ocupació els propers anys, per tant, caldrà treballar per atreure més joves i sobretot més noies a aquests estudis professionals, un repte que ens interpel.la a tots (famílies, escoles, empreses, institucions, govern, etc).

La Fundació BCN Formació Professional i Dualiza- organitzen la jornada sobre els sectors sanitari i sociosanitari en clau d’FP

Aquest dimecres 22 de setembre la Fundació BCN Formació Professional i Dualiza-  recolzats per CaixaBank- han organitzat la jornada sobre els sectors sanitari i sociosanitari en clau d’FP, amb la col·laboració de Barcelona Activa i Fundació “la Caixa”. La jornada s’ha centrat en la identificació dels actius i els reptes actuals d’aquests dos sectors, i en el paper que hi juga la innovació en cadascun d’ells.  S’han compartit experiències innovadores amb l’objectiu final de generar un intercanvi d’idees i reflexions sobre possibles canvis que cal impulsar, augmentar la coneixença de certes pràctiques exitoses i ubicar les tendències de futur d’aquests sectors fonamentals per a la societat.

“L’envelliment i la dependència són estats modificables, es poden millorar, revertir i prevenir. S’ha de treballar transversalment amb diferents disciplines i els serveis s’han d’adaptar a les diferents fases de l’envelliment” deia  José Augusto García,  director general del Consorci de Salut i Social de Catalunya i president de la Sociedad Española de Geriatría i Gerontología, en inaugurar la conferència al CaixaForum Barcelona. Seguidament s’iniciava la taula rodona d’experiències formatives innovadores, moderada per la Montse Blanes, directora de l’Institut Bonanova-Parc de Salut Mar, i integrada per Sònia Higueruelo, directora de l’Institut Antoni Pous i Argila,  Betlem Pares, de l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica de l’Aj. de Manlleu, Ana Monge, directora i responsable d’estratègia i innovació, i Amaia Hernández, ambdues  del centre Tolosako Inmakulada Lanbide Ikastola, del País Basc. Les quatre participants pertanyen a centres integrats de Formació Professional. A la taula s’ha recalcat la necessitat de solidificació de la xarxa FP-empreses-entitats, doncs l’FP ja incorpora projectes de futur amb fórmules innovadores i està preparada per adaptar-se i cobrir les necessitats dels sectors en qüestió.

Després ha estat el torn de la taula rodona centrada en les experiències innovadores al sector sanitari i sociosanitari, moderada pel Sr. Òscar Dalmau, gerent d’Unió Consorci Formació. En aquesta taula han participat el Bartomeu Ayala, responsable de formació dual de l’Hospital Althaia, la Ana Sedano, directora de RRHH de l’Institut Català d’Oncologia i el Marco Inzitari, director d’Atenció Integrada i Recerca del Parc Sanitari Pere Virgili. S’ha exposat la necessitat de millorar l’encaix i l’ús de l’FP dual en les institucions i empreses del sector.

Mónica Moso, responsable del Centro de Conocimiento e Innovación de Dualiza, i Àngel Tarriño, responsable de l’Observatori de l’FP de la Fundació BCN Formació Professional han recollit les conclusions a la cloenda de la jornada.

Els principals reptes i deficiències del sector sociosanitari són la manca de prevenció sobre la pròpia vellesa i dependència de les persones, la necessitat de professionals multidiciplinaris al sector, la manca de professionals del sector, relacionada amb les condicions laborals poc atractives, els dèficits formatius del sector, així com l’excés d’economia submergida en el treball de cures a les llars. En definitiva, els dèficits en la cartera de serveis per l’atenció a les persones amb necessitats sociosanitàries i en l’atenció de les persones amb dependència. En el sector sanitari, els principals reptes són els dèficits o incongruències en els itineraris formatius, les tensions i conflictes derivats de les escasses opcions per a la promoció professional (on s’hi sumen diferències significatives amb altres països europeus), a més de perfils amb necessitat de formació continua donat que són molt sensibles als canvis tecnològics.

“S’estan fent importants passos per a la integració efectiva del sistema sanitari i sociosanitari, si bé encara queda molt camí per recórrer i és necessari accelerar aquest procés”, ha comentat Tarriño, mentres exposava les principals oportunitats que es presenten en els sectors sanitari i sociosanitari, com la pròpia experiència del Covid generant un escenari favorable al canvi en positiu del sector,  o l’existència d’experiències formatives innovadores ja en marxa per millorar els perfil professionals dels dos sectors. S’ha subratllat el paper clau de la formació professional en el repte de la millora formativa dels professionals, combinat amb el paper fonamental dels municipis, empreses i entitats corresponents, com a base de la recepta per l’èxit.

Moso ha presentat el projecte dut a terme per la Fundació BCN Formació Professional, Dualiza i Barcelona Activa: “Anàlisi i reptes del sector sanitari i sociosanitari català en clau d’FP en el context COVID i de futur”. L’objectiu del projecte és donar resposta a les necessitats actuals i futures en l’entorn hospitalari i ambulatori, així com en el sector sociosanitari, posant especial atenció al paper de la digitalització i les noves tecnologies. Es preveu la publicació dels resultats  durant la tardor de 2021 i, a partir d’aquests, impulsar i acompanyar les mesures necessàries que es derivin.

“Aquestes jornades són fonamentals per treballar en detectar les necessitats presents i futures dels sectors, i crear en el procés aquesta xarxa que ha anat sortint durant tota la jornada tant necessària”  ha conclòs Fabian Mohedano, president executiu de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, donant per finalitzada una jornada reflexiva sobre dos sectors essencials per la societat.

Recupereu la jornada al nostre canal de youtube:

Part 1:https://www.youtube.com/watch?v=sM-F6mRmgXU

Part 2: https://www.youtube.com/watch?v=nYXNBJOmTFo

El Fòrum de ciutats amb Consell de la Formació Professional i la matriculació de places d’FP

El Fòrum de ciutats amb Consell de la Formació Professional està conformat per 12 Consells de la Formació Professional, que representen a un total de 53municipis.

El curs passat el territori que abasta el Fòrum aglutinava prop del 70% de la matrícula de la Formació Professional inicial de Catalunya.

Després de finalitzar la preinscripció i matrícula a la Formació Professional inicial pel curs 2021-2022, hem pogut constatar que enguany hi ha hagut un important augment de demanda de places d’FP, especialment de Programes de Formació i Inserció Laboral-PFI i de Cicles Formatius de Grau Mig – CFGM. Una situació que s’agreuja any rere any davant un dèficit estructural de places.

Estimem que prop de 10.000 persones del territori que conforma el Fòrum, als quals caldrà sumar-hi la resta de ciutats del país, no podran accedir a una plaça dels CFGM. Cal sumar-hi també els centenars d’ alumnes que volen cursar PFI i tampoc ho podran fer.

És evident que l’impacte d’aquest desajust comportarà greus conseqüències a nivell social, cultural, educatiu i econòmic en els propers anys.

Des del Fòrum volem denunciar aquesta situació com a molt greu tenint en compte que el dèficit de places no és nou i que la problemàtica s’arrossega de fa alguns cursos. Part dels joves, impulsats per la necessitat de continuïtat formativa, en la que tant hem insistit, després de l’ESO;  sol·licitaran plaça per cursar batxillerat sense que tampoc  aquí hi hagi garanties d’accés. I, si ho fan, serà com a itinerari no triat amb les conseqüències negatives que això pot comportar. La més greu: abandonament prematur.

Malgrat existeixi un pic demogràfic, creiem que cal posar sobre la taula altres factors que ens porten a la situació actual, i que requereixen  una resposta  immediata:  crisi econòmica i social ( amb el conseqüent augment de les desigualtats socials),  i l’aposta cada vegada més ferma i arrelada per la Formació Professional.

Cal fer passos ferms cap a la implementació de la formació professional integral o formació professional al llarg de la vida; materialitzant-se amb la coordinació dels diferents subsistemes de la formació professional. Fem de la necessitat, una oportunitat.

En aquest sentit, des del Fòrum, ens posem a disposició per estudiar totes les vies possibles per augmentar l’oferta de places aquest curs 2021-2022 i així poder fer front a la demanda no atesa que ens porta a aquesta greu situació.

Fòrum de ciutats amb Consell de la Formació Professional

26 de juliol de 2021