El projecte PFI: Pràctiques professionals a la EU de Xarxa FP pretén millorar l’ocupabilitat i evitar la desvinculació del sistema educatiu de persones joves estudiants de PFI, i suposa un pas endavant en la internacionalització dels programes de formació i inserció del nostre país. El projecte parteix d’una anàlisi actualitzada de les necessitats comunes dels centres d’FP que conformen el Consorci promotor de la iniciativa, i de la voluntat de tots ells de començar a oferir oportunitats de mobilitat més inclusives pel seu alumnat de PFI.

El projecte inclou 3 mobilitats grupals de 15 dies per a un total de 32 estudiants de PFI, a les ciutats de Lisboa (Portugal), Munic (Alemanya) i Tolosa (França). Les mobilitats es duran a terme al llarg del mes de maig de 2022:

– Munic (1a i 2a setmana de maig): 10 estudiants + 2 acompanyants

– Lisboa (2a i 3a setmana de maig): 11 estudiants + 2 acompanyants

– Tolosa (3a i 4a setmana de maig): 11 estudiants + 2 acompanyants


El projecte va destinat a persones joves amb menys oportunitats, amb obstacles per motius socials, educatius i culturals que els dificulten l’accés al mercat de treball.


Els objectius específics del projecte són:

-Facilitar el desenvolupament de competències de base, transversals, tècniques i professionals entre l’alumnat de PFI.

-Facilitar el desenvolupament de competències lingüístiques en anglès o francès entre l’alumnat de PFI.

-Dotar l’alumnat de PFI de més experiència laboral dins del sector professional dels seus estudis.

-Potenciar el sentiment de pertinença a la Unió Europea entre l’alumnat de PFI.

-Reforçar l’autoestima i la motivació de l’alumnat de PFI per fomentar la seva transició a l’FP Inicial.

-Acompanyar i capacitar l’alumnat de PFI en la presa de decisions respecte a la trajectòria educativa i/o professional que vulgui emprendre.

-Sensibilitzar i empoderar als centres d’FP amb noves eines, mètodes i continguts perquè a mitjà termini comencin a impulsar els seus propis projectes de mobilitat per a alumnat de PFI.

-Reforçar les capacitats de gestió dels equips directius i la cooperació transfronterera dels centres d’FP.

-Reforçar el partenariat nacional i internacional de Xarxa FP.

Els resultats esperats són:

-Disposar de persones joves professionals amb una major ocupabilitat, que faciliti la seva inserció en el mercat de treball.

-Disposar de persones joves professionals amb més motivació i autoconfiança per afrontar la transició a l’FP Inicial.

-Disposar de centres d’FP sensibilitzats i empoderats per impulsar els seus propis projectes de mobilitat per a alumnat de PFI.