És fonamental que els estudiants tinguin informació sobre la sortida professional dels estudis que cursaran en l’hora de triar estudis.
Les professions amb més demanda al mercat laboral i millor sou són les relacionades amb Informàtica i Tecnologia (IT), ja sigui amb estudis d’FP o amb estudis universitaris.
Les dones continuen molt infrarepresentades en els estudis d’àmbit tecnològic, que són els que tenen més demanda i millors perspectives salarials.

La Cambra de Comerç de Barcelona i Infojobs, portal web de cerca d’ocupació, presenten conjuntament i per segon any consecutiu l’informe “Les professions més demandades i amb major remuneració a Catalunya”, coincidint amb el període d’elecció d’estudis de secundària i grau universitari dels joves catalans.

L’objectiu de l’informe és posar a la disposició dels estudiants, de les seves famílies i de les persones que estan a la recerca de treball, dades objectives sobre les vacants de treball que s’ofereixen en el mercat laboral segons àmbit i nivell formatiu, i els sous associats a les vacants. Aquesta informació ha de servir perquè els joves puguin triar el seu futur formatiu amb més coneixement sobre quin és la demanda real del mercat laboral de l’opció triada i les expectatives salarials. L’objectiu no és dirigir als estudiants a estudiar cap a allò que no volen, però sí que aquells que tenen dubtes tinguin tota la informació a l’abast per a prendre la decisió més encertada.

La informació que s’ha utilitzat per a fer aquest informe són les vacants gestionades per Infojobs a Catalunya durant el 2019 i 2020, de manera que l’impacte de la crisi de la Covid-19 només afecta parcialment a les dades presentades. A pesar que la crisi sanitària està tenint una afectació important sobre les demandes de treball en algunes ocupacions també és cert que està impulsant la demanda uns altres, per tant, podria ser indicatiu de les tendències que poden caracteritzar el mercat laboral en un món postpandèmia. De fet, observem com alguns dels desajustos entre oferta i demanda s’estan agreujant a causa de la Covid, especialment en el cas dels professionals amb formació en estudis TIC, ja siguin FP o universitaris, a causa de l’increment de vacants en aquest àmbit. Un gap que no es podrà corregir sense una major participació de les dones en aquestes formacions. Per això, aquest informe es complementa amb una anàlisi específica de la participació femenina en els estudis relacionats amb la tecnologia que són les que avui tenen major demanda i millors perspectives salarials.