Les primeres sessions amb estudiants, famílies i escoles que van participar en el projecte Erasmus+ BasicVET van tenir lloc els dies 17 i 19 de january. Els estudiants i companys seleccionats van a les seves pràctiques a Tolosa, Lisboa i Munic, tres membres de Xarxa FP amb els quals estem col·laborant.

Hi va haver una visió general del projecte i informació sobre les mobilitzacions. També vam tenir l’oportunitat de conèixer-nos i resoldre problemes i dubtes. Aquesta és la primera reunió de molts d’ells, i esperem tornar a reunir-nos.