Durant el mes de maig, 34 estudiants de PFI / FP Bàsica de diversos centres d’FP de Barcelona, Alcoi i Madrid han realitzat unes pràctiques professionals a Lisboa, Munic o Tolosa de Llenguadoc. A través d’aquesta experiència, l’alumnat ha pogut millorar la seva ocupabilitat, adquirint i reforçant les seves competències tècniques, personals i lingüístiques.