La Fundació BCN Formació Professional ha participat en el grup de treball de planificació de l’oferta d’FP organitzat pel Consell de l’FP de Barcelona, exposant els resultats, les conclusions i les recomanacions incloses en la darrera edició de l’informe Anuari de l’FP i del mercat de treball. A més a més, s’ha dut a terme un debat sobre els principçals reptes de l’FP i com afrontar-los.