En aquest grup també hi participen altres institucions com ara el Port de Barcelona, l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, CCOO, Barcelona Activa, associacions professionals i centres d’FP.