L’Observatori de la FP està desenvolupant un estudi sobre el sector energètic i el seu lligam amb la formació professional que s’ofereix a l’àmbit de la RMB. Aquest esforç dóna continuïtat a la primera edició que es va elaborar l’any 2010 amb els sectors de Logística, Medi ambient, Mèdia i Biotecnologia i que va continuar l’any 2012 amb el sector de les Indústries Alimentàries.

En aquesta ocasió la Fundació BCN Formació Professional està treballant conjuntament amb la UPC com a entitat que visualitza clarament l’impuls al sector de l’energia com un pas estratègic a l’hora de consolidar estratègies de creixement sostenible i d’impacte.

Per a dur a terme aquest rellevant estudi serà necessari desenvolupar un exhaustiu treball de camp de localització i consulta d’agents clau (empreses i organitzacions gestores i planificadores del sector de l’Energia, així com personal docent i directiu de centres de la RMB on s’imparteixen cicles formatius relacionats amb aquesta família professional) que per la seva tasca o orientació disposen d’opinió formada i informació rellevant de cara a la consecució dels objectius de l’estudi.

Amb la finalitat de detectar les oportunitats del sector de l’ energia per tal d’abastir-se de la mà d’obra qualificada i especialitzada necessària per fer front als reptes presents i futurs del sector es desenvoluparà un “focus group” amb la participació d’empreses i de centres d’FP de la RMB el proper dia 20 de novembre. Els resultats d’aquesta jornada de treball nodriran l’estudi des d’una perspectiva qualitativa i d’aprofundiment en la situació actual del sector i de l’oferta formativa.

 

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>