EL SISP (sistema d’indicadors i de suport per a la planificació) és un informe, amb caràcter semestral, que té l’objectiu de vincular les evolucions dels diferents subsectors del mercat laboral amb les diferents famílies professionals que com a oferta formativa s’imparteixen a la ciutat de Barcelona.

La raó d’aquesta anàlisi és la contribució a una millor orientació laboral, detecció de tendències a incorporar en els processos de planificació i establir un canal de comunicació fluït amb els centres d’FP o altres institucions, per tal de proporcionar informació de com evoluciona el mercat laboral vinculat a les famílies professionals impartides. 

Les dades actualment analitzades corresponen a la dinàmica observada al segon trimestre de 2013. 

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>