El 9 de maig ha tingut lloc, al Saló de les Cròniques de l’Ajuntament de Barcelona, la reunió anual de la comissió de seguiment del projecte d’FP Dual de l’Ajuntament de Barcelona.
La comissió està integrada per una representació de persones referents de l’Ajuntament de Barcelona(districtes, gerències, Instituts Municipals), pels representants dels centres d’FP, i pels membres de la subcomissió de seguiment (CEB, Ajuntament de Barcelona, Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i Fundació BCN Formació Professional).

La Fundació, per encàrrec de l’Ajuntament, coordinem la recollida de peticions de becaris/es FP i el CEB s’encarrega d’assignar les places als centres.

La trobada va servir per fer balanç del curs passat, la presentació d’acollida a l’Ajuntament i la planificació per incorporar ara els nous becaris/es del curs 2023-2024.

L’Ajuntament de Barcelona ha apostat per l’FP dual des l’inici, en deu anys 2013-2023 ha acollit més de 2.000 becaris/es d’FP dual, de 21 perfils professional amb una inversió de + 6M€.

Per al curs 2023-2024, l’Ajuntament de Barcelona té previst incorporar 310 becaris/es d’FP dual, de 23 perfils professionals, essent tot un referent per a la formació professional dual en l’àmbit públic.