L’impacte sanitari i econòmic del COVID-19 canviarà el mapa de
l’ocupació i obligarà a moltes persones a reinventar-se i reorientar
el seu itinerari professional.

És un bon moment per formar-se i adquirir noves habilitats, optant per
una formació pràctica, flexible i professionalitzadora com és la
formació professional.

L’FP (inicial, continua i ocupacional) esdevindrà cabdal per
qualificar-se cap a sectors amb demanda de professionals com ara:
logística i distribució, e-commerce, tecnologia i món digital,
indústria, recerca, serveis sociosanitaris…

Tota aquesta oferta de formació la pots trobar a:

Mapa de Formació i Recursos Ocupacionals a Barcelona
https://mro.barcelonactiva.cat/MapaRecursosWeb/ca
Guia d’FP a Bcn i AMB: http://guiafp.fundaciobcnfp.cat/
Què estudiar a Catalunya http://queestudiar.gencat.cat/es/estudis/fp/