El 12 d’abril, a la seu del Convent de St. Agustí de Barcelona Activa, es va reunir el Plenari del Consell de l’FP de Barcelona.

Entre altres temes es va poder conèixer l’oferta d’FP pel curs 2023-24 a la ciutat de la mà del Consorci d’Educació de Barcelona. També la política de desplegament dels nous Instituts amb més relació amb hubs de coneixement i amb els corresponents sectors. Es va presentar el nou plantejament de l’Anuari de l’FP. I, des de l’Agència FPCAT, es va explicar l’Acord signat amb el govern per a la planificació integrada de la Formació Professional.