El dia 13 d’abril es va reunir el Patronat de la Fundació. A la reunió es varen aprovar els comptes anuals 2022 i es va fer balanç de les activitats i projectes del primer trimestre del 2023. En especial es va destacar la consolidació de la Fundació dins l’ecosistema de l’FP i la bona coordinació amb tots els agents del sistema. També es va fer referència a la tornada a la normalitat de les mobilitats internacionals i de tot l’esforç que s’ha fet en aquest àmbit des de la Fundació i la Xarxa FP.