Més de 120 estudiants de 58 cicles formatius de grau mitjà i superior tindran l’oportunitat única de realitzar pràctiques internacionals en empreses de diferents ciutats Europees de la Xarxa FP. Felicitats a les persones seleccionades i als 59 centres d’FP de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i Mataró que han participat en aquesta convocatòria.